Pak verkeersonveilige Parallelweg aan!

Pak verkeersonveilige Parallelweg aan!

In de nacht van afgelopen zaterdag op zondag was het weer raak. Een dronken automobilist verloor de macht over het stuur, ging over de kop en kwam tot stilstand door vier andere auto’s enorme schade te leveren. Het had fataler kunnen aflopen als de automobilist tot stilstand was gekomen door de gevels van de huizen die pal naast de Parallelweg staan had geraakt. “Hij reed nog net niet mijn woning binnen” schrijft een bewoner aan het college waarvan de auto enorme schade is aangericht. “Het zijn nota bene de alcoholisten die dit soort ravages veroorzaken. Maar ook andere verkeersdeelnemers rijden veel te hard op deze weg” gaat de bewoner verder in haar brief aan het college.

Adeel Mahmood van NIDA is de ongelukken in de Schilderswijk en omgeving meer dan zat. “We hebben keer op keer in de commissies en in de raad aangegeven dat de verkeersonveiligheid met meer prioriteit en snelheid aangepakt dient te worden in deze verkeersonveilige buurten. Daarom dien ik vandaag schriftelijke vragen in om nogmaals aandacht te vragen voor de zorgen van de buurtbewoners. Daarbij kom ik met 8 mogelijke maatregelen die te nemen zijn voor dit stuk van de Parallelweg. We zijn blij dat het college is gekomen met het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid maar we merken ook dat sommige plannen pas in 2021 en 2022 worden opgepakt. Het is nú tijd om snelheidsremmende en attentieverhogende maatregelen te nemen op de Parallelweg” aldus Adeel Mahmood.

In de schriftelijke vragen die vandaag zijn ingediend vraagt NIDA om de maximale snelheid op de Parallelweg te verlagen van 50 km/u naar 30 km/u. Daarnaast geeft NIDA aan dat er ook gedacht moet worden aan bijvoorbeeld het aanleggen van paaltjes om de stoep te beschermen, het verplaatsen van de fietsstrook langs de tramrails, het verplaatsen van de parkeerstrook naar de woningzijde en andere fysieke en niet-fysieke maatregelen. NIDA vraagt het college om de vragen uiterlijk 13 mei te beantwoorden, nog voor de raadsvergadering waar verkeersveiligheid op de agenda staat.

 

Schriftelijke vragen:

NIDA begrijpt dat veel ongelukken het gevolg zijn van slecht rijgedrag. In veel gevallen is het echter mogelijk om rijgedrag te beïnvloeden en snelheidsremmende maatregelen te nemen. De vragen gaan specifiek over het gedeelte tussen de Hoefkade en de Wouwermanstraat.

1. Is het college bekend met dit incident en is het college voornemens om in gesprek te gaan met de bewoners aan de Parallelweg? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met NIDA eens dat de verkeersveiligheid op het betreffende gedeelte van de Parallelweg verder aangescherpt moet worden? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college voornemens om na het zoveelste incident op de Parallelweg maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren? Zo ja, welke maatregelen en op welk termijn? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt het college de mening van NIDA dat de maximale snelheid op de Parallelweg ingeperkt moet worden tot 30 km/u? Zo ja, kan (dit gedeelte van) de Parallelweg toegevoegd worden aan de lijst van wegen waar het college 50 km/u wegen wil omzetten naar 30 km/u wegen? Zo nee, waarom niet?

Bewoners hebben aangegeven dat er een groot gevoel van onveiligheid heerst in de straat, er rijden veel auto’s te hard rijden en door de bocht is er ook weinig zicht op aankomend gevaar. Het kan zomaar voorkomen dat de volgende keer een auto uit de bocht vliegt, deze niet tegen de geparkeerde auto’s botst maar tegen de stoep of de woningen aan de Parallelweg. Ook ervaren zij veel gevaar bij het oversteken nadat zij hun auto aan de overzijde hebben geparkeerd.

5. Wat is de reactie van het college op deze zorgen?

6. NIDA wil een aantal voorstellen doen voor verbeteringen op deze weg. Wat vindt het college van elk voorstel?

  • Het plaatsen van meer paaltjes op de stoep om zo de stoep en de huizen meer te beschermen tegen gemotoriseerd verkeer;
  • Het verplaatsen van de huidige parkeerstrook naar de zijde van de woningen zodat bewoners niet meer hoeven over te steken midden op de drukke weg. De huidige parkeerstrook kan dan onderdeel van de weg worden;
  • Het verplaatsen van de fietsstrook op de weg richting het andere fietspad naast de tramrails, zodat fietsers in beide verkeersrichtingen kunnen rijden langs de tramrails en de smalle weg iets meer ruimte krijgt voor tweerichtingsverkeer;
  • De belijningen op de weg aanpassen zodat er twee aparte rijstroken zichtbaar zijn voor de weggebruikers;
  • Het plaatsen van (meerdere) snelheidsinformatiedisplays om hardrijders te attenderen op hun gedrag;
  • Het plaatsen van drempels op de weg als snelheidsremmende maatregel;
  • Het plaatsen van een extra stoplicht op de weg als snelheidsremmende maatregel;
  • Het inrichten van de weg tot 30 km/u weg

7. Is het college van mening dat er nadat vele ongelukken te betreuren zijn, op de Parallelweg snelheidsremmende maatregelen genomen moeten worden zoals het aanleggen van drempels? Zo nee, waarom niet?

8. Kan het college de vragen uiterlijk 13 mei beantwoorden, nog voor de raadsvergadering van 14 mei waar verkeersveiligheid op de agenda staat? Zo nee, waarom niet?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief