NIDA Almere: Onderwijs op afstand; een laptop is hard nodig!

Om het verder verspreiden van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet op zondag 15 maart jl. besloten scholen per direct te sluiten. Scholen zijn daarna volop aan de slag gegaan om onderwijs op afstand zo snel en zo goed mogelijk te organiseren. NIDA waarschuwt voor een tweedeling in het onderwijs en vraagt daarom om extra aandacht voor kinderen van (minima)gezinnen die niet over een computer/ laptop beschikken en of geen toegang hebben tot internet.

Het NIDA-raadslid Hassan Buyatui, die ook in het onderwijs werkzaam is, weet als geen ander hoe scholieren in deze corona-crisis van een computer of laptop afhankelijk zijn. Buyatui: “Onderwijs op afstand volgen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Geen laptop betekent geen les op afstand. Dat weet ik uit ervaring. Ik waarschuw daarom voor een tweedeling in het Almeerse onderwijs.”

Er is NIDA Almere al vanaf dag één ter ore gekomen dat er leerlingen thuis zitten die geen eigen laptop hebben. Sindsdien is NIDA nauw in contact met het college om tot oplossingen te komen. Buyatui: “Ik heb me laten vertellen dat alle aandacht van schoolbesturen de eerste week erop gericht was om het materiaal digitaal beschikbaar te makenDe tweede week; dus begin deze week, zou men inventariseren waar de knelpunten zijn qua mogelijkheden om het onderwijs op afstand vorm te geven. Fijn zo’n inventarisatie, maar we ontvangen steeds signalen dat niet iedereen aan een laptop is geholpen, terwijl het kabinet sinds vorige week 20 maart daarvoor extra geld beschikbaar heeft gesteld.”

De partij spreekt van leerachterstand en vraagt om extra aandacht voor (minima)gezinnen die niet over een computer/ laptop beschikken en of geen toegang hebben tot internet. Buyatui: “Het gaat moeizaam allemaal en ik durf nu al te voorspellen dat er sprake is van leerachterstanden onder hen die tot nu toe nog geen laptop hebben. Dat kan natuurlijk niet. Het zijn meestal minimagezinnen. Deze gezinnen verdienen extra aandacht.”

NIDA is bezorgd en wil voorkomen dat kansarme kinderen verder achterop zouden raken. NIDA doet daarom een oproep aan iedereen die een laptop kan missen om contact op te nemen met de partij. Buyatui: “We hebben gezien hoe solidair we met elkaar zijn in deze crisistijd. Mijn oproep aan iedereen die een leerling (tijdelijk) aan een computer of laptop kan helpen om dit bij ons kenbaar te maken.”

NIDA afdeling Almere is te bereiken via almere@nida.nl.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief