NIDA Almere: Help medewerkers stadsreiniging; zet geen afval op straat!

Het NIDA-raadslid Hassan Buyatui roept Almeerders op om de stad schoon te houden en geen afval meer op straat te zetten in deze tijden van coronacrisis. Buyatui: “Afval zomaar op straat zetten kost de gemeente sowieso extra inzet en mankracht. In verband met de genomen veiligheidsmaatregelen tegen het verder verspreiden van het coronavirus is de systematiek van afvalinzameling nog verder onder druk komen te staan en het is buitengewoon lastig om alles snel op te ruimen.”

De gemeente zorgt voor de inzameling van afval in de stad. Dat doet stadsreiniging via verschillende inzamelingssystemen. Stadsreiniging ruimt bovendien de dumpingen op. Om verder verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft stadsreiniging -net als andere gemeentelijke diensten- ook eigen maatregelen genomen. Het afval wordt gewoon opgehaald, maar met veel minder mensen dan normaal. Buyatui: “De medewerkers van stadsreiniging die nog wel kunnen werken, doen heel hard hun best om het afval af te voeren en de stad schoon te houden. Dat is fijn. Helaas zien we dat afval in verschillen delen van de stad onverminderd verkeerd aangeboden wordt. Vooral grofvuil. Vandaar de oproep aan onze inwoners om de straten schoon te houden.”

Grofvuil laten ophalen doet stadsreiniging op afspraak. Buyatui: “Voor gratis ophalen van grofvuil moeten Almeerders weliswaar rekening houden met een wachttijd van zo’n twee weken, maar dan toch mag dit geen reden zijn om grofvuil op straat te dumpen. We rekenen op de medewerking van onze inwoners om te zorgen voor een schone stad.”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief