NIDA Almere: voorlopig geen initiatieven; focus ligt bij het bestrijden van coronavirus!

De fractie van NIDA dient voorlopig geen initiatieven in, in de gemeenteraad van Almere. NIDA-raadslid en fractievoorzitter Hassan Buyatui: “De autoriteiten hebben hun handen vol aan het bestrijden van coronavirus. De manier van werken en communiceren op het stadhuis is totaal anders en dat vraagt om begrip. In tijden van crisis moet je bovendien samen optrekken.”

De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus in Nederland zijn duidelijk zichtbaar. De ontwikkelingen in de bestrijding van dit virus volgen elkaar razend snel. Dit vraagt van ons allemaal om extra inzet.  Buyatui: “Om te voorkomen dat we ons gaan bezighouden met andere zaken gaan we dus voorlopig geen schriftelijke vragen, moties of iets dergelijks indienen. Dit om te voorkomen dat het college overbelast raakt en tegelijkertijd ruimte houden in de agenda van de raad voor eventuele crisisoverleggen. We willen dan ook dat het college  en de ambtelijke organisatie alle ruimte krijgt om zich meer bezig te houden met de gezondheid en veiligheid van onze inwoners.”

NIDA Almere vindt het verstandig dat de raad in tijden van crisis de crisisstructuur die er is, volgt. Buyatui: “De burgemeester van Almere, Franc Weerwind, heeft het in deze nog meer drukker omdat hij ook de rol vervult van het hoofd van de veiligheidsregio Flevoland. De communicatie is op orde en ik mag hopen dat hij op steun van de voltallige raad kan rekenen. NIDA Almere doet dat wel. We steunen de burgemeester in zijn handelingen om het verder verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. Elkaar in de weg staan, zal ons weinig tot niets opleveren.”

Meld je aan voor onze nieuwsbrief