Nikabverbod; zorgverlening staat toch voorop?

Een beveiligingsmedewerker van het Flevoziekenhuis heeft begin december 2019 een zwangere vrouw toegang tot de huisartsenpost geweigerd. Het slachtoffer, Youssra (22), was erg ziek en bleek een blindedarmontsteking te hebben. Ze werd geweigerd omdat ze een nikab draagt. Dat schrijft Brandpunt+ vandaag op haar website. Het NIDA-raadslid Hassan Buyatui is enorm geschrokken van de handelswijze van deze medewerker die niet begrijpt dat de huisartsenpost voor noodgevallen is bedoeld.

In reactie op schriftelijke vragen van de voorloper van NIDA Almere, de Fractie Buyatui, d.d. 19 juli 2019 gaf het college van burgemeester en wethouders aan dat de wijze van het uitvoeren van de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ door de zorginstellingen het Almeerse vrouwen die een nikab of boerka dragen mogelijk maakt om de benodigde zorg te krijgen: Zorginstellingen hebben gekozen voor een pragmatische handelswijze, waarbij de zorgverlening voorop staat en tegelijkertijd zoveel mogelijk uitvoering aan de wet wordt gegeven, aldus het college.

NIDA Almere vindt het onacceptabel dat een beveiligingsmedewerker van het Flevoziekenhuis een zwangere vrouw toegang tot de huisartsenpost heeft geweigerd terwijl ze erg ziek was. Buyatui: “NIDA is enorm geschrokken van dit bericht. De vrouw in kwestie is zwanger en was erg ziek.  Die beveiligingsmedewerker heeft niet eens de bevoegdheid om het nikabverbod te handhaven. Dit is namelijk aan de politie. Hij had ook moeten weten dat een beroep doen op de zorgdiensten van de huisartsenpost betekent dat er sprake is of kan zijn van een noodgeval. Ik ben wat dat betreft blij dat het Flevoziekenhuis bevestigd heeft dat Youssra onterecht de toegang tot de huisartsenpost is ontzegd.”

Al met al is fractie NIDA Almere blij dat Youssra uiteindelijk de medische zorg heeft gekregen die ze nodig had. De fractie is ook goed te spreken over de stappen die het Flevoziekenhuis ondernomen heeft om herhaling te voorkomen. Buyatui: “Met Youssra is het gelukkig goed afgelopen. Youssra zelf benadrukte wel dat het makkelijk anders had kunnen zijn! Goed dat het Flevoziekenhuis Youssra excuses heeft aangeboden. Ook goed dat het Flevoziekenhuis in een reactie heeft aangegeven dat het beleid inzake het Boerka- en nikabverbod nogmaals met alle medewerkers te zullen bespreken. Dat bevestigt dat de zorg altijd voorop staat. Vooral in gevallen van acute spoedzorg. Top!”

 

Bijlage: Link naar schriftelijke vragen d.d. 19 juli en de beantwoording van het college.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief