NIDA Almere wil een draagvlakmeting organiseren voor een vuurwerkvrije stad

Vuurwerk is al enige jaren onderwerp van debat. Na afgelopen jaarwisseling 2019-2020 is landelijk sprake van een kentering in deze discussie waarbij meer draagvlak is ontstaan voor een vuurwerkverbod. NIDA Almere wil daarom een draagvlakmeting organiseren onder de Almeerse bevolking voor een vuurwerkvrije stad.

Tegenstanders van vuurwerk wijzen op overlast en risico’s voor mens, dier en milieu. Voorstanders wijzen op de traditie van het zelf kunnen afsteken. Dat het afsteken van vuurwerk een mooie traditie is, wordt enkele weken na de  jaarwisseling van 2019-2020 nog maar door 44 procent van de Nederlanders gevonden. Dit blijkt uit een peiling die het onderzoeksbureau I&O Research in de tweede week van januari 2020 heeft uitgevoerd. Uit diezelfde peiling blijkt ook dat 65 procent van de Nederlanders voor een algeheel vuurwerkverbod is.

NIDA Almere constateert dat de maatregelen die tot nu toe zijn genomen niet hebben geleid tot een substantiële daling van slachtoffers, incidenten en schade die ontstaan is als gevolg van het gebruik van vuurwerk. De partij is dan ook van mening dat zolang een landelijke aanpak uitblijft Almere een eigen lijn mag trekken wat betreft vuurwerk. NIDA-raadslid Hassan Buyatui: “De meeste Nederlanders staan (zeer) negatief tegenover het afsteken van vuurwerk. Desondanks kondigde het huidige kabinet een gedeeltelijk vuurwerkverbod aan. NIDA is voorstander van een vuurwerkvrij Almere met een professionele vuurwerkshow rond nieuwjaarsnacht. We zijn daarom benieuwd naar de meningen van de Almeerse bevolking. Vandaar de oproep aan het college van burgemeester en wethouders om een draagvlakmeting te organiseren voor een vuurwerkvrije stad. Het laatste woord is aan onze inwoners.”

De NIDA-motie wordt besproken op de politieke markt van donderdag 27 februari 2020.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief