Ook Almere is bezorgd over uitvoering nieuwe inburgeringswet

Per 1 januari 2021 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe Wet inburgering. Deze wet beoogt een goede begeleiding van inburgeraars, zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving. Gemeente Almere is net als de vier grote gemeenten (G4) bezorgd over de uitvoering van deze nieuwe Wet. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in reactie op schriftelijke vragen van NIDA Almere.

De G4 gemeenten stuurden op 31 januari 2020 de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een brandbrief over het nieuwe inburgeringsstelsel. De G4 gemeenten geven in deze brief duidelijk aan dat er te weinig budget is om binnen een integrale aanpak regie te kunnen voeren en maatwerk te leveren. Aanleiding voor NIDA Almere om schriftelijke vragen in te dienen. NIDA-raadslid Hassan Buyatui: “De brandbrief van de G4 gemeente gaf ons aanleiding om schriftelijke vragen te stellen. We wilden weten of het college al dan niet voldoende ruimte en financiële middelen ziet om de uitvoering van deze nieuwe inburgeringswet tot een succes te brengen in Almere. In haar beantwoording bevestigt het college dat gemeenten alleen verantwoordelijkheid voor de nieuwe wet kunnen nemen, als er voldoende dekking aanwezig is vanuit het Rijk. Maar die is er niet op dit moment. Dat vinden we zorgelijk.”

Het college gaat de financiële gevolgen voor Almere betrekken bij de programmabegroting 2021. Het college: “Wij zullen bij het aanbieden van het beleidskader Inburgering 2021 ook de financiële gevolgen voor Almere in beeld brengen. De financiële gevolgen worden betrokken bij de programmabegroting in het najaar. Zo lang er onduidelijkheid is over de exacte taken, de kosten en de financiering nemen wij hiervoor een risico op in het weerstandsvermogen. Deze wordt bij de Jaarrekening 2019 opgevoerd.”

De publicatie van de nieuwe inburgeringswet wordt verwacht in oktober 2020, zodat deze vanaf 1 januari 2021 in werking treedt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief