NIDA Almere wil afspraken maken over bouwvolume seniorenwoningen

Woningstichting Goede Stede heeft in mei 2019 plannen van het project Waterstate gepresenteerd. Het gaat om de bouw van 35 seniorenwoningen aan de Schelvisstraat in Waterwijk. Omwonenden kwamen in actie en verzamelden 116 handtekeningen omdat ze tegen deze plannen zijn.

Het bestemmingsplan aan de Schelvisstraat staat een bouwhoogte toe van maar 4 meter terwijl de gepresenteerde bouwplannen van de Goede Stede 15 meter betreffen. Werkgroep Waterstate, die de omwonenden vertegenwoordigt, heeft daarom middels een brief aan de raad d.d. 5 december 2019, nadrukkelijk gevraagd om het gehele communicatietraject (vanaf mei 2019) opnieuw te voeren, daar de bewoners niet geconsulteerd zijn over de uiteindelijk gepresenteerde plannen.

De gemeenteraad heeft op 30 januari en 6 februari jl. gesproken over dit nieuwbouwproject. Het college heeft tijdens de laatste bespreking aangegeven dat de bewonersparticipatie bij dit project onvoldoende was en wenst daarom op een drietal punten alsnog dat het gesprek met de omwonenden wordt gevoerd, te weten: het uiterlijk van het gebouw, de kwaliteit van het groen en de verkeerssituatie.

NIDA Almere vindt dat het realiseren van seniorenwoningen aan de Schelvisstraat een deugdelijk communicatietraject verdient. De partij diende daarom een motie in om afspraken te laten maken over het bouwvolume.

“ Naar mijn oordeel dient werkgroep Waterstate alsnog in de gelegenheid gesteld te worden om in gesprek te treden met Goede Stede over het aantal appartementen, de hoogte en de breedte van het gebouw”, aldus NIDA-raadslid Hassan Buyatui.

Deze NIDA motie wordt op donderdag 13 februari 2020 in de gemeenteraad besproken.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief