NIDA tegen afschaffing zondagsrust

Op 16 mei 2019 stemt de gemeenteraad van Rotterdam, op initiatief van D66, DENK en Leefbaar Rotterdam over de afschaffing van de zondagochtend-rust. NIDA is tegen! Nourdin El Ouali legt in onderstaande raadsbijdrage uit waarom:  

Alle spirituele tradities benadrukken het belang van rust-momenten. Momenten van rust. Rust voor een persoon. Rust voor een wijk en stad. Rust voor een samenleving.  

Momenten waarop je jezelf en elkaar even onttrekt uit de dagelijkse sleur en ruimte creëert voor rust, samenkomst en bezinning.

NIDA gelooft in het belang van deze spirituele tradities.
NIDA gelooft niet in het heil van een alsmaar doordenderende neoliberale kapitalistische markt.

Vrijheid. DENK benadrukte bij het indienen van dit voorstel het belang van ‘vrijheid’. 
Maar die zogenaamd ‘vrije’ markt is helemaal niet zo vrij, eerder dwingend en veeleisend.
Voor je het weet slurpt de neoliberale marktwerking ons allemaal op in een survival of the fittest, waarin alleen de sterkste overleven.
Waarin de kloof tussen arm en rijk alsmaar toeneemt.

Een zielloos kapitalisme waarmee we onze aarde uitputten.
Een zielloos kapitalisme waarmee we ook onszelf uitputten met stress en overwerktheid.
We dienen onszelf en de aarde hiervoor te beschermen.
Het leven draait niet alleen maar om meer en meer, consumeren en produceren.
Hiervoor dienen we randvoorwaarden aan de economie te stellen.

Vanuit dit oogpunt is zo’n zondagsregeling dan ook helemaal zo gek nog niet. Een collectief rustmoment op zondagochtend waarop we met ze allen afspreken het ietsje rustiger aan te doen.

NIDA is dan ook tegen het grofweg afschaffen van de zondagsregeling zoals dat nu wordt voorgesteld door D66, DENK en Leefbaar.

NIDA kan zich concrete situaties voorstellen waarin de huidige zondagsregeling voor sommige branches, wijken of winkeliers niet helemaal goed werkt of aansluit.
Of een dag als offerfeest die dit jaar op zondag valt waardoor slagerijen allemaal afzonderlijk om een uitzondering moeten vragen.
Dit zijn dingen die we kunnen verbeteren met meer inclusie en uitzonderingen voor bepaalde dagen, wijken of branches zonder te hoeven toornen aan iets waardevols als de collectieve rust op zondagochtend.
Zo heeft NIDA dit voor bijzondere dagen als offerfeest ook eerder voorgesteld. Helaas kwamen we hiervoor één stem tekort voor een raadsmeerderheid.    

Er is op dit moment landelijke wet en regelgeving in de maak voor het beter beschermen van ondernemers tegen het afschaffen van de zondagsrust. Laten we hier nu even op wachten zoals het CDA voorstelt. Zodat we als raad met een goed evenwichtig en samenhangend beleidsvoorstel komen waarmee we de zondagsregeling in ere houden en met een aantal meer specifieke uitzonderingen hierop zorgen dat we beter rekening houden met elkaar.  

Zo laten we in Rotterdam zien wat de inclusie van diversiteit en spiritualiteit werkelijk in houdt.
En dat is wat anders dan het ondoordacht omarmen van zielloos neoliberaal kapitalisme.  

Nog even richting Leefbaar, met haar mond vol over de joods-christelijke traditie, moet met het afschaffen van de zondagsrust echt even haar mond houden. Dat zou overigens wel rust geven en iets van de rust compenseren die Leefbaar hiermee afschaft.  

Meld je aan voor onze nieuwsbrief