NIDA’s raadsbespreking coalitieakkoord 2018-2022: tussen hoop en cynisme

Rotterdam, 5 juli 2018 | En daar was ie dan. De dag waarvan je wist dat ie zou komen. De raadsbespreking van het coalitieakkoord Nieuwe Energie (van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP). Nourdin gaf bij de presentatie ervan namens NIDA al een eerste reactie hierop bij RTV Rijnmond. Maar pijnlijk genoeg werd Nourdin een paar dagen voor de raadsbespreking aangereden. Hij lag een nacht in het ziekenhuis en moest met zware pijnstillers achter de kiezen twee weken herstellen. Dus: wie gaat het doen? Iemand moest het doen. Ercan ging het doen. Tuurlijk. En hoe? Dat lees je dus hier.

Beter dan vorige periode, erger kon ook niet

Het vertrekpunt is met dit akkoord wel beter dan vier jaar geleden, maar veel erger dan #Kendoe (2014-2018) kon het ook niet. Het akkoord oogt duurzamer dan dat van de vorige periode (financiële dekking ontbreekt nog op belangrijke onderdelen), het lijkt ietsje pietsje socialer en of het inclusiever is…? Vooral dit laatste moet nog blijken uit de uitwerking van het nieuwe samenlevingsbeleid, waaronder de emancipatieagenda. Er zijn aanknopingspunten waar vanuit we samen mooie dingen in de stad kunnen realiseren. Van onderwijspakketten over het diverse verleden van de stad tot het realiseren van een islamitische begraafplaats. Maar de voorwaardelijkheid en vaagheid van een aantal positieve punten stemt verre van gerust. In tegenstelling tot de meer harde en heldere cijfers voor verdere doorvoering van asociaal woonbeleid en de ‘bijstandsaanpak’ en het genormaliseer van PVV-termen als ‘haatpredikers’. Er zal hard geknokt moeten worden voor een meer sociale en inclusieve stad. Dit terwijl er in de gemeenteraad een raadsmeerderheid is afgetekend voor een meer sociaal, duurzaam en inclusief beleid dan nu door deze coalitie met dit akkoord is voorgesteld.

Ercan vs. CU-SGP over haatpredikers

Verbindend, principieel en idealistisch. Wie gaat het doen? Iemand moet het doen. NIDA gaat het doen! #GewetenVanDeRaad Verschillende partijen reageerden verontwaardigd op de eerste speech van de PVV in de Rotterdamse raad. Maar ondertussen worden PVV-termen als 'haatpredikers' genormaliseerd in het coalitieakkoord. Ook een partij als de Rotterdamse CU-SGP, die weleens het geweten van de raad is genoemd, doet hier nu helaas aan mee. Of doelen ze met 'Gebiedsverboden voor haatpredikers' op een gebiedsverbod voor de veroordeelde Geert W.?

Geplaatst door NIDA op Maandag 16 juli 2018

Een evenwichtig compromis of een blokkade voor links?

Een coalitieakkoord draait om compromissen sluiten. Om geven en nemen. Maar er is een verschil tussen harde punten binnenhalen voor Leefbaar/CDA/VVD beleid waar geen raadsmeerderheid voor is. En sociale en inclusieve aanknopingspuntjes in het coalitieakkoord waar sowieso al een raadsmeerderheid voor is. Er zijn geen Leefbaar of VVD voorstellen waar wel een raadsmeerderheid voor is, maar die geblokkeerd zijn door dit akkoord. Dat geldt wel voor heel veel sociale en inclusieve voorstellen waar wel een raadsmeerderheid voor is, maar die door dit akkoord geblokkeerd worden.

Tien verbetervoorstellen van NIDA, drie aangenomen moties en één initiatiefnota

NIDA focust zich met tien voorstellen op een aantal positieve aanknopingspunten in het akkoord, voor een meer sociaal en inclusief Rotterdam. Van de vijf moties die die dag zijn aangenomen, waren er drie van NIDA (gelijkwaardige aanpak van discriminatie, doorstroming woningmarkt en de viering van diverse feestdagen). Een aantal andere moties van NIDA haalde het (nog) niet (om financiële middelen te reserveren voor een centrum wereldreligies, onderwijspakket over ons gedeelde verleden en schuldenaanpak en de daad bij het woord te voegen voor een inclusieve gemeente en kritisch onderzoek naar rechtmatigheidsonderzoeken in de bijstand) en twee andere moties (overbrug kloof tussen politie en jongeren en sociale verduurzaming) heeft NIDA geparkeerd voor een later, meer geschikt moment in de gemeenteraad. Daarbij diende NIDA een initiatiefnota in: de Stadsgenota. Als input voor het nieuw te vormen samenlevingsbeleid, waaronder een nieuwe emancipatie-agenda. Voor gemeenschappelijkheid en de inclusie van diversiteit. Het is eerder al aan de raad gestuurd ter inspiratie, nu dus als initiatiefnota.

NIDA's Stadsgenota 2018

Een nieuwe ronde, een nieuw college en een nieuw samenlevingsbeleid. Tijd om af te rekenen met achterhaald 'integratiebeleid'. Daarom komt NIDA met een initatiefnota: de Stadsgenota! Leesvoer: https://bit.ly/2majMdz

Geplaatst door NIDA op Donderdag 12 juli 2018

 

Lees hieronder de raadsbijdrage van Ercan over het nieuwe coalitieakkoord:

Raadsbijdrage bespreking coalitieakkoord 2018- 2022

Word niet cynisch. Na zijn levenslange strijd tegen onrecht, armoede en racisme, was dat het meest waardevolle advies dat Desmond Tutu (een tijdje terug) bij zijn bezoek aan Rotterdam aan jongeren gaf: Word niet cynisch.

NIDA zegt het advies van deze geestelijke en mensenrechtenactivist na en we zeggen het binnen NIDA ook geregeld tegen elkaar en onszelf. Cynisme, zeker op momenten van tegenslag of teleurstelling, is soms zo verleidelijk. Bijvoorbeeld op het moment dat een LinksVerbond klapt en je je in de steek gelaten voelt door bondgenoten die bezwijken onder rechtse druk. Of ook onlangs weer bij de coalitievorming, waaruit blijkt dat de islamitische inspiratie van NIDA voor een aantal gevestigde partijen te gevoelig ligt om een coalitie mee te vormen. En ook nu bij het lezen van het coalitieakkoord dat op veel punten een sociale en inclusieve raadsmeerderheid in de weg staat.

Met hoop en idealisme nemen we als NIDA in alle oprechtheid dit akkoord door, ook al ligt cynisme weleens op de loer.

Met goede moed lezen we: #NieuweEnergie voor Rotterdam…

Maar het cynisme in mijn achterhoofd leest:

#HetLaatsteBeetjeEnergie opgewekt door zes oude na-oorlogse politieke partijcentrales met minimaal en dalend draagvlak in de stad en de raad.

En terwijl ik optimistisch verder lees over mooie voornemens over ‘duurzaamheidstransitie’, begint in mijn achterhoofd een cynisch stemmetje over het onvermogen van deze coalitie om de duurzaamheidstransitie van oude naar nieuwe politiek te realiseren.

De werkelijk groene energie, de nieuwe frisse wind die in de jonge en diverse stad en raad waait, blijft onbenut.. De rook die dit coalitieakkoord afstoot getuigt vooral van gestook met achterhaald Leefbaar beleid, weinig vernieuwend. ‘Iedereen doet mee’ lees ik, terwijl het cynisme mij herinnert aan hoe alle politieke nieuwkomers van deze coalitie zijn uitgesloten.

Ik lees een aantal lichtpuntjes en haakjes voor een socialer en inclusiever beleid. Terwijl het cynisme in mij zegt dat die woorden er alleen staan voor de bühne, om in kritische debatten met de oppositie te kunnen zeggen: ‘nee we doen ook wat met sociale en inclusieve thema’s lees dit en dit maar’. Ik lees lef, het cynische stemmetje leest laf.  

Maar hoe verleidelijk dit cynisme ook is, en ook al lijkt dit bij het lezen van het akkoord soms de overhand te krijgen, NIDA wil hier niet aan toegeven.  

Cynisme is zo destructief. Voor een succesvolle emancipatiestrijd is het essentieel dat we cynisme omzetten in urgentie, constructieve kritiek, strijd, hoop en optimisme.

Hetzelfde geldt voor opportunisme en populisme, hoe verleidelijk ook, we dienen voor positieve verandering altijd idealistisch en oprecht te blijven.  

Het vertrekpunt met #NieuweEnergie is beter dan toen aan de start met #Kendoe. De ambities zijn duurzamer en we zien verschillende lichtpuntjes en haakjes, de één wat groter dan de ander, om een meer sociaal en inclusief beleid aan op te hangen en te realiseren voor de stad.

Met een tiental NIDA-moties koppelen we, met goede moed, daden aan een aantal mooie woorden en voornemens in het coalitieakkoord, om zo het cynisme te beteugelen, en in kritische constructieve voorstellen om te zetten.

Daarvoor dus hierbij 11 NIDA-raadsvoorstellen voor een meer sociaal en inclusief Rotterdam. Met nieuwe energie voor sociale verduurzaming, voor doorstroming op de woningmarkt, voor eerlijke bijstand, voor schuldenaanpak, voor gelijkwaardige aanpak van discriminatie, voor de viering van diverse feestdagen, voor ons gedeeld verleden en een gezamenlijke toekomst, voor overbrugging van de kloof tussen politie en jongeren, voor nieuwe energie voor een inclusieve gemeente Rotterdam en voor een educatief centrum wereldreligies.

Tot slot voorzitter, dit college zal een nieuw samenlevingsbeleid opstellen, een nieuwe emancipatie-agenda. NIDA draagt hier graag aan bij. Daarvoor dienen we een initiatiefnota in: De stadsgenota. Voor gemeenschappelijkheid en de inclusie van diversiteit. Het is eerder al aan de raad gestuurd ter inspiratie, nu dus als initiatiefnota.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief