Reactie NIDA op de coalitievorming

Rotterdam, 4 juni 2018 

Beste stadsgenoten,

Zoals jullie vernomen hebben, heeft Rotterdam naar alle waarschijnlijkheid binnenkort een nieuw stadsbestuur bestaande uit 6 traditionele partijen: VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU-SGP.

Een stadsbestuur staat of valt met draagvlak. Niet alleen in de raad, maar vooral ook in de stad. Zeker in de jonge, vernieuwende en superdiverse stad die Rotterdam is. De coalitiepartijen VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU-SGP hebben dankzij een voor hen gunstige restzetelverdeling samen een minimale raadsmeerderheid van 23 zetels. Maar deze traditionele partijen hebben geen meerderheid aan draagvlak in de stad (deze coalitie is representatief voor 47.7% van het aantal uitgebrachte stemmen). Daarbij hebben 4 van de 6 partijen bij de laatste verkiezingen aan draagvlak (stemmen) verloren ten opzichte van de jaren ervoor.

Zoals jullie begrijpen had NIDA liever een ander stadsbestuur gezien voor de jonge en superdiverse stad die Rotterdam is. NIDA heeft dan ook vanaf het begin een proactieve rol gespeeld in zowel de fase met de verkenners als de fase met de informateurs. Met name in de laatste fase met de informateurs nam NIDA meerdere malen het initiatief om de impasse te doorbreken. NIDA heeft zich ingezet voor een brede, kleurrijke, representatieve coalitie die recht doet aan de uitslag van de verkiezingen en gericht is op een sociale, duurzame en inclusieve toekomst voor Rotterdam. Een stabiel en constructief stadsbestuur waar ook NIDA deel van zou moeten uitmaken.

Dit vereist Rotterdams lef. Helaas maakt een gebrek aan lef bij de coalitiepartijen dat zij niet kiezen voor ‘vernieuwing’, maar voor ‘hetzelfde’. De oude politiek zet hiermee alle zeilen bij om de politieke vernieuwing die in de stad en raad gaande is geen ruimte te geven.

NIDA was en zal nog steeds een kritisch-constructieve partij blijven. Dit toont nogmaals ook het bestaansrecht aan van NIDA en het sterkt ons in onze gezamenlijke strijd voor een sociaal, duurzaam en inclusief Rotterdam en Nederland. Wij zijn daarom ook ontzettend gemotiveerd om de aankomende tijd op het scherpst van de snede oppositie te voeren.

Nourdin El Ouali en Ercan Büyükçifçi

Meld je aan voor onze nieuwsbrief