Kandideer je voor NIDA in gemeenteraad en/of gebiedscommissie!

Schermafbeelding 2017-10-13 om 13.46.37

Woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is jouw kans om een unieke bijdrage te leveren aan onze stad. Wil jij Rotterdam socialer, spiritueler, duurzamer, creatiever en inclusiever maken? Wil jij als raadslid of gebiedscommissielid aan de slag voor NIDA in Rotterdam? Stel jezelf dan kandidaat!

Aanmelden kan nog t/m 31 oktober 2017 (bij mogelijke uitbreiding naar andere steden geldt een andere procedure, info: bestuur@nidarotterdam.nl).

Minimale randvoorwaarden voor kandidaat raadsleden/gebiedscommissieleden in Rotterdam:

  • Je bent (of wordt nu) lid van NIDA;
  • Je bent woonachtig in Rotterdam of bereid naar Rotterdam te verhuizen;
  • Je bent minimaal 18 jaar voor de gemeenteraad en minimaal 16 jaar voor de gebiedscommissie.

Profiel kandidaat raadslid/gebiedscommissielid

  • Je deelt de visie van NIDA op de politiek en samenleving;
  • Je bent gepassioneerd en maatschappelijk betrokken;
  • Je overziet de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
  • Je kunt goed Nederlands, debatteren, netwerken, luisteren en bevragen;
  • Je bent kritisch, constructief en optimistisch;
  • Je denkt en handelt etnisch overstijgend;
  • Je bent een teamspeler, integer en rechtvaardig.

NIDA hecht waarde aan een divers samengestelde kandidatenlijst en streeft naar een gebalanceerde vertegenwoordiging op het terrein van sekse, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid en ervaring.

Raadslid of gebiedscommissielid

Als NIDA-raadslid ben je in de gemeenteraad, in de stad en in het publieke debat namens de partij woordvoerder op een aantal thema’s. De verdeling van thema’s (zoals samenleven, zorg, onderwijs, duurzaamheid, wonen, etc) stem je onderling af met de NIDA-fractievoorzitter en overige NIDA-raadsleden op basis van ervaring en expertise.

Als gebiedscommissielid (en dit geldt ook voor de WijkRaad in de gebieden Noord en Feijenoord) ben je de ogen en oren in de wijk namens NIDA. Je onderhoudt contact met bewoners en organisaties en je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan zowel NIDA als het stadsbestuur over allerlei aangelegenheden in de wijk.

Een persoon kan zich voor zowel de gemeenteraad als gebiedscommissie tegelijk verkiesbaar stellen, maar als de persoon/partij voor zowel de raad als de gebiedscommissie genoeg stemmen heeft, dan kan deze persoon niet tegelijk zitting nemen in zowel de gemeenteraad als de gebiedscommissie. Er zal dan een keuze worden gemaakt voor de gemeenteraad óf de gebiedscommissie. Meer informatie over de gemeenteraad vind je hier en over de gebiedscommissie hier.

Beschikbaarheid

Je bent bereid om voor een volledige raadsperiode van vier jaar raadslid/ gebiedscommissielid te zijn en om de noodzakelijke tijd hiervoor vrij te maken. Het gaat gemiddeld om zo’n 16 tot 24 uur per week voor raadsleden en gem. 24 uur per maand voor gebiedscommissieleden, inclusief avonden.

Vergoeding

Raadslid of gebiedscommissielid word je vanuit passie en overtuiging. Je krijgt er een maandelijks vergoeding voor vanuit de gemeente, maar het is (veelal) niet genoeg om enkel van rond te komen. Raadsleden en gebiedscommissieleden doen het dan ook (veelal) naast hun reguliere werk. Werkgevers zijn verplicht raadsleden politiek verlof te verlenen voor de uren als raadslid. Elk raads- of gebiedscommissielid draagt maandelijks een deel van de vergoeding af aan NIDA (raadsleden 100 euro/ gebiedscommissieleden 50 euro). Meer info over de vergoeding hier.

Kandidaten

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk dinsdag 31 oktober 2017 een motivatiebrief en een cv naar bestuur@nidarotterdam.nl. Ook eventuele vragen (bijvoorbeeld over de selectieprocedure) kun je hiertoe richten onder vermelding van de kandidatencommissie o.l.v. partijvoorzitter Nurullah Gerdan.

Verdeling gebiedscommissies en wijkraden

Op onderstaande kaart zie je de opdeling van Rotterdam in verschillende gebieden. De gebieden Noord en Feijenoord worden opgedeeld in Wijkraden. Het gebied Noord in de wijken Oude Noorden, Agniesebuurt, Provenierswijk, Bergpolder, Blijdorp en Liskwartier. Feijenoord in de wijken Kop van Zuid, Vreewijk, Bloemhof, Hillesluis, Katendrecht, Afrikaanderwijk, Katendrecht, Feijenoord en Noordereiland.

 

Kaart gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités

Meld je aan voor onze nieuwsbrief