Wat het CDA nog erger maakt dan Leefbaar Rotterdam

Rotterdam, 9 september 2017 | Op donderdag 7 september 2017 besprak de gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Vrijblijvendheid over boord‘ van Leefbaar Rotterdam en CDA. Als Leefbaar Rotterdam​ verdere verharding van de controles en sancties voor ‘statushouders’ voorstelt, dan zeggen ze dat ook gewoon. Het CDA Rotterdam​ stelt precies hetzelfde voor, maar verkoopt het als ‘sociaal’ en ‘barmhartig’. Letterlijk.

Lees hieronder de reactie van NIDA-raadslid Aydin Peksert​ op het initiatiefvoorstel:

Voorzitter,
Leefbaar Rotterdam en CDA verschillen fundamenteel van mening over zaken als asiel en immigratie. Lees ik in het initiatiefvoorstel. Nou hoorde ik deze week de politiek leider van het CDA nog zijn visie uiten (ofwel onderbuik legen) over onder meer immigratie en volgens mij vallen de verschillen tussen CDA en Leefbaar op dit punt best mee.

Buma hield de inmiddels helaas standaard geworden riedel over ‘gewone Nederlanders’ en ‘nieuwkomers’ ofwel ‘ongewone Nederlanders’, over:
– nieuwkomers die moeite hebben met ‘onze vrijheid’.
– Nieuwkomers die te veel vast houden aan hun eigen geloof en cultuur.
– De ‘gewone Nederlanders’ die hierdoor hun gemeenschap, identiteit en thuisgevoel kwijt raken en verweesd achter blijven.
– De normen en waarden in onze samenleving die niet moeten veranderen door nieuwkomers.
– De ijdele hoop dat er een soort Europese verlichte islam zou ontstaan.
– Over de clash of civilisations en ‘islamitische intolerantie’.
– En de immigratie uit Afrika die het evenwicht in Europa verstoort.

Aldus Fortuyn.. uh ik bedoel Buma. Leider van het christelijk democratisch appel. Hij zei nog net niet letterlijk: De verlichting en democratie en alles wat goed is, danken wij aan de christelijke cultuur en wat fout is, is de schuld van migranten. Maar daar kwam het wel op neer. Niet beseffende dat we ook het christendom aan migratie hebben te danken.  

Voorzitter,
Dus dat Leefbaar en CDA fundamenteel met elkaar verschillen van mening over migratie, daar wil NIDA toch wel een kanttekening bij plaatsen, bij deze.

En de visie die ten grondslag ligt aan de voorstellen die worden gedaan is een cruciale. Zeker bij een thema als samenleven. Zolang het fundament scheef is, kun je er niet op bouwen.

We hebben juist een visie op migratie en samenleven nodig die gestoeld is op begrip.
– Ook met begrip voor de in Buma’s ogen ‘ongewone Nederlanders’.
– Begrip van hoe Europa met haar kolonisatie het evenwicht in Afrika en de wereld verstoorde en de effecten van deze kolonisatie op de wereld vandaag.
– Begrip van hoe een kruisbestuivingen tussen diverse levensbeschouwingen als christendom, humanisme en islam leidde tot de verlichting in Europa.  

Voorzitter,
Enkele voorstellen van Leefbaar en CDA voor de inburgering zijn helemaal zo gek nog niet, maar de grondslag van die voorstellen of daarmee samenhangende voorstellen pakken volgens NIDA echt verkeerd uit.

NIDA is zeer kritisch op de marktwerking in de taaltrajecten branche voor kersverse Rotterdammers. Het doet ons goed te zien dat ook Leefbaar en CDA hier ook kanttekeningen bij beginnen te zetten. Ook al is het minimaal, het college wil er helaas niet in mee. De opvang van nieuwkomers is wat ons betreft een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en de overheid dient hier in samenwerking met maatschappelijke partners en betrokken burgers als buddies een veel meer prominente rol in te spelen.  

Zo valt er zeker iets te zeggen voor meer betrokkenheid vanuit de gemeente in taaltrajecten voor kersverse Rotterdammers die hiernaar toe zijn gevlucht voor armoede of oorlog. Maar dat dit dan door Leefbaar en CDA wordt benaderd als het ‘aanscherpen van controles’ om te controleren of ze wel goed genoeg hun best doen en zo niet, dat ze dan beboet moeten worden?! Hoe bizar, als je denkt dat je daarmee problemen aan het oplossen bent! Los van de morele overwegingen, werkt het averechts. Ook sociaal-economisch. Ook voor de stad en gemeente. Schulden en boetes die zich opstapelen. Alle kosten die gemoeid zijn met de draaiende schulden-carosel van betrokken instanties. Dit soort voorstellen kan NIDA niet steunen.  

Voorzitter,
Terugkomend op die grondslag. Ook al verschillen partijen als Leefbaar en NIDA werkelijk fundamenteel van mening over thema’s als migratie en samenleven. Met deze uitspraak van Fortuyn is NIDA het eens:

“Iedere huisvrouw (en ook iedere huisman zou ik eraan willen toevoegen) kan u vertellen dat u eerst de kraan dicht moet draaien als u gaat dweilen.”

Alleen verschillen we van mening over wat die open kraan dan is. Die open kraan zijn niet ‘de open grenzen’, zoals Pim Fortuyn zei. Maar die ‘open kraan’ is de openlijk etnocentrische en neo-koloniale beleidsvisie op de wereldpolitiek, op migratie en samenleven. Een visie die gestoeld is op ongelijkwaardigheid en gebrek aan historisch besef. Onze visie dient gestoeld te zijn op een overstijgend begrip voor ‘gewone Nederlanders’ en ‘ongewone Nederlanders’. We moeten Buma’s nationalistische, eurocentrisch, koloniale wereldbegrip afleren en een globale gelijkwaardige wereldvisie aanleren. Weg van het etnocentrisme op weg naar de kracht van kruisbestuiving en diversiteit.    

Meld je aan voor onze nieuwsbrief