Islamitische begraafplaats in Rotterdam

Schermafbeelding 2016-09-05 om 16.35.06

Rotterdam, 5 september 2016 | Rotterdamse moslims willen niet alleen tót de dood, maar steeds vaker ook ná hun dood in Rotterdam blijven. Voor altijd. Het ontbreekt alleen nog aan een islamitische begraafplaats hiervoor. NIDA en de PvdA hebben daarom de eerste stappen gezet voor de realisatie hiervan.

In het afgelopen jaar sprak NIDA met de burgemeester, diverse betrokkenen en relevante organisaties over de behoefte en mogelijkheden voor een islamitische begraafplaats in de stad. Rotterdamse moslims worden na hun overlijden nog veelal begraven in het land van herkomst ofwel die van hun ouders of grootouders. Maar de behoefte om hier begraven te worden groeit met name onder moslims die hier in de stad zijn geboren en getogen. Of waarvan het grootste deel van de nabije familie hier in de buurt woont.

Percelen voor moslimgraven

De Zuiderbegraafplaats en die van Crooswijk hebben wel percelen beschikbaar voor moslimgraven, maar deze plekken zijn niet eeuwig, zoals de islamitische richtlijnen dit meestal voorschrijven.

Vragen over graven

Deze zomer stelden de PvdA en NIDA verschillende vragen aan de burgemeester over de realisatie van een ‘bijzondere’ begraafplaats. De vragen spitsten zich toe op de financiering en rolverdeling tussen burgers en overheid in de aanloop en realisatie ervan.

Brainstorm

Op dinsdag 31 augustus jl. vond er onder begeleiding van NIDA-burgerlid Bas van Noppen en PvdA-raadslid Fatima Talbi een eerste brainstorm plaats met vertegenwoordigers van diverse moslimorganisaties in Rotterdam. Wordt vervolgd!

Schermafbeelding 2016-09-05 om 16.25.37

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief