Versterk jij binnenkort het team van NIDA? Check de vacatures!

29 augustus 2018 | NIDA is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor het partijbestuur!

Het partijbestuur treedt namens de partij op en heeft de dagelijkse leiding over de partij. Het bestuur ontwikkelt beleid op basis van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) en voert besluiten uit. Het bestuur vergadert eens in de twee weken. De verkiezing in het bestuur is voor een periode van vier jaar. In verband met het beurtelings aftreden kan hier in deze procedure van worden afgeweken. Bestuursleden kunnen zich na de eerste periode niet meer dan twee keer herkiesbaar stellen.

De bestuursleden worden door tijdens Algemene Leden Vergadering gekozen door de leden van NIDA. NIDA hecht grote waarde aan een divers samengesteld bestuur en streeft naar een evenredige vertegenwoordiging op het terrein van geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid en ervaring. Het lidmaatschap van het partijbestuur is onbezoldigd. Wel is er in overleg een mogelijkheid tot onkostenvergoeding.

Check hieronder de vacatures en zie of jij binnen ons profiel past:

VACATURE regiovertegenwoordiger NIDA Den Haag 060818

VACATURE Bestuurslid NIDA 060818

Meld je aan voor onze nieuwsbrief