Word jij onze nieuwe bestuurder?

Wil jij het verschil maken voor jouw stad? Ben jij politiek geëngageerd en wil jij graag leiding geven aan NIDA? Wij zijn op zoek naar een nieuwe bestuursleden in de functies van secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid.

NIDA Rotterdam

NIDA Rotterdam is een door de Islam geïnspireerde emancipatiebeweging die zich heeft ontwikkeld tot een Rotterdamse politieke partij. ‘Nida’ is een begrip uit de koran en betekent ‘oproep’ en ‘stem’. NIDA Rotterdam staat dan ook voor: de OPROEP/STEM van Rotterdam. Afgekort volstaat NIDA. De letters N.I.D.A. hebben afzonderlijk geen betekenis, behalve dat het een mix is van Rotterdams D.N.A. en een Islamitische inspiratie. Dit DNA en deze inspiratie komen ook tot uitdrukking in de ondertitel: omdat we geloven in Rotterdam.

Vanuit ons Rotterdams DNA en onze islamitische inspiratie hebben we onze stad zo veel te bieden. We hebben de kwaliteiten, energie en visie om Rotterdam een alternatief te bieden. Een verfrissende, alomvattende kijk waarmee we de ecologische, religieuze, economische, culturele en sociale uitdagingen, waar onze stad voor staat, aan zullen gaan.

Beschrijving werk partijbestuur

Het partijbestuur treedt namens de partij op en heeft de dagelijkse leiding over de partij. Het bestuur ontwikkelt beleid op basis van de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) en voert besluiten uit. Het bestuur vergadert eens in de twee weken. De verkiezing in het bestuur is voor een periode van vier jaar. In verband met het beurtelings aftreden kan hier in deze procedure van worden afgeweken. Bestuursleden kunnen zich na de eerste periode niet meer dan twee keer herkiesbaar stellen.

De bestuursleden worden tijdens ALV gekozen door de leden van NIDA. NIDA hecht grote waarde aan een divers samengesteld bestuur en streeft naar een evenredige vertegenwoordiging op het terrein van geslacht, leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid en ervaring. Het lidmaatschap van het partijbestuur is onbezoldigd. Wel is er in overleg een mogelijkheid tot onkostenvergoeding.

Bekijk hier de vacature voor penningmeester
Bekijk hier de vacature voor secretaris
Bekijk hier de vacature voor algemeen bestuurslid

Meld je aan voor onze nieuwsbrief