Gemeenteraad 17 maart ’16: Duurzaamheid & WorldExpo 2025

Stadhuis

Twee thema’s domineerde de agenda van de gemeenteraad op 17 maart: programma Duurzaam 2015-2018 en kandidatuur voor de WorldExpo 2025. 

Duurzaamheid

Het programma Duurzaam 2015-2018 ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’ is vastgesteld. De Partij voor de Dieren en VVD stemden tegen. De focus verschuift van C02-reductie naar schonere lucht, vergroening, schonere energie en energiebesparing (lastenverlichting), droge voeten en het bewuster omgaan met grondstoffen. De fracties dienden in totaal 30 moties en 4 amendementen in. Uiteindelijk werden 13 moties en 2 amendementen aangenomen. Hieronder de titels van de moties en de fractie(s) die de motie(s) indiende(n). Klik op de link om de moties te lezen en te zien waartoe ze oproepen of opdragen.

WorldExpo 2025

De Rotterdamse raad heeft zijn commitment gegeven aan de kandidatuur van Rotterdam voor de organisatie van WorldExpo 2025. De Partij voor de Dieren, de SP en een lid van de VVD stemden tegen. Vier moties werden aangenomen. Een motie van CU-SGP en PvdA die om een zorgvuldige inrichting van het proces voor de kandidaatstelling te komen werd aangenomen. Ook een motie van VVD, GroenLinks en PvdA die om een verkenning van een kwaliteitssprong van het OV op Zuid verzocht. De derde motie die werd aangenomen was van de VVD. De motie droeg op een plan te ontwikkelen om de bereikbaarheid van de stad tijdens de eventuele expo ook bereikbaar moet blijven voor de inwoners. Tot slot werd een motie van CDA, PvdA, Nida, D66 en CU-SGP aangenomen die het college verzocht te bewerkstelligen dat ook MKB’ers profiteren van de WorldExpo.

 

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via www.rotterdam.nl of www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.

Lees een uitgebreide versie van dit bericht op de website van de Gemeente Rotterdam.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief