NIDA en democratische vernieuwing

foto nieuwe raad leeg

20-11-2015, Rotterdam | Op donderdag 19 november 2015 besprak de raadscommissie Veiligheid, Organisatie en Financiën het beleid voor democratische vernieuwing in Rotterdam. Het beleid signaleert het verval van de democratie, waaronder de lage stemopkomst (41%) en het gebrek aan politieke betrokkenheid onder Rotterdammers.

Voorstellen voor politiek betrokken Rotterdammers

De voorstellen in het nieuwe beleid richten zich vooral op burgers die al politiek betrokken zijn. Hierbij worden ingangen en platforms gecreëerd om hun politieke betrokkenheid en invloed te vergroten.

Politieke activering gemarginaliseerde groepen

Het beleid gaat echter voorbij aan de grootste uitdaging: het vergroten van de politieke betrokkenheid van juist die (gemarginaliseerde) Rotterdammers die (nog) niet politiek actief zijn. Op voorstel van NIDA komt de wethouder in het voorjaar 2016 met aanvullende notitie op het beleid dat zich richt op deze uitdagingen. Wordt vervolgd.

De Nieuwe Democratie in Rotterdam

Daarnaast zal de wethouder op verzoek van NIDA ook in gesprek gaan met de socioloog Willem Schinkel, schrijver van het boek de Nieuwe Democratie. Hierin houdt hij een pleidooi voor een vernieuwing van de democratie door domeinen als de Wetenschap, Kunst en Religie, naast de media en economie een meer toonaangevend platform te bieden in het democratisch proces. Het boek de Nieuwe Democratie biedt verschillende ideeën om dit op landelijk niveau te organiseren. De wethouder zal op verzoek van NIDA nu met Schinkel in gesprek gaan over de mogelijkheden om dit op lokaal niveau te organiseren.

Één van de 25 ideeën uit het politiek pamflet

Dit is de eerste stap in de realisatie van één van de 25 ideeën uit het politiek pamflet:

Religieus-wetenschappelijk-kunstzinnige raad voor politiek advies en agendering
“Het zijn nu nog vooral de economie en de media die bepalend zijn voor de politieke agenda en het debat. Onze universiteiten, kerken, moskeeën en musea hebben het openbaar bestuur net als de economie en de media veel te bieden. Een raad voor deze organisaties is nodig van waaruit zij de politiek adviseren en onderwerpen op de agenda kunnen zetten. Zodat ook zij vanuit hun domein (structureel en ook ongevraagd) politieke uitdagingen kunnen agenderen en deze vanuit hun benadering van de nodige inzichten kunnen voorzien.” Uit het Politiek pamflet: Onze Oproep, Jouw stem

Meld je aan voor onze nieuwsbrief