NIDA vraagt opheldering over weren Hizb ut-Tahrir

Persbericht, 30 september 2015

Op 18 september jl. stond een lezing gepland door Hizb ut-Tahrir in wijkcentrum De Put in Rotterdam-Zuid. Het CDA heeft hierover op 14 september jl. schriftelijke vragen gesteld aan het college. Naar aanleiding van een negatief advies van Rotterdam Veilig heeft wijkcentrum De Put het huurcontract voor de 18e met Hizb ut-Tahrir eenzijdig beëindigd. Dit bleek bij navraag bij zowel de organiserende partij, als bij de locatie waar de lezing plaats zou vinden.

Alle meningen toelaten in het publieke debat

NIDA is van mening dat de democratische rechtsorde erbij gebaat is alle meningen in het publieke debat toe te laten en dat daarin een specifieke verantwoordelijkheid bij het college ligt om dat te garanderen. “Het op voorhand censureren van sommige meningen brengt alle meningen in gevaar,” aldus Nourdin El Ouali en vraagt opheldering van het college over de gang van zaken middels schriftelijke vragen.

Hizb ut-Tahrir niet in strijd met de wet

Tegen politieke organisaties kan slechts worden opgetreden als het aannemelijk is dat zij in strijd handelen met de wet. Dit is niet van toepassing op de politieke organisatie Hizb ut-Tahrir. Dit wordt ook erkend door de burgemeester, blijkt uit artikelen in het AD Rotterdams Dagblad van 15 september jl., en wordt nog eens extra bevestigd doordat op rijksniveau een dergelijk verbod al eerder niet haalbaar bleek. Indien er gronden zijn, wat nog moet blijken, met het oog op de openbare orde om de bovengenoemde bijeenkomst geen doorgang te laten hebben, wilt NIDA weten wat deze dan precies zijn. “De vraag die rest is dan: waarom is er gezwicht voor een mogelijke dreiging in plaats van de ruimte te garanderen van de grondwettelijke recht vrijheid van meningsuiting?” zegt Nourdin El Ouali.

Ondermijning van ons democratisch stelsel

NIDA staat vooralsnog zeer kritisch tegenover de manier van handelen van de gemeente Rotterdam. Het heeft er de schijn van dat het bestuur, middels informele kanalen, invloed heeft uitgeoefend om Hizb ut-Tahrir het gebruik van haar grondrechten onmogelijk te maken. Indien dit het geval is, dan is dit een directe ondermijning ons democratisch stelsel, ongeacht de opvattingen die men kan hebben met betrekking tot Hizb ut-Tahrir, personen of welke andere organisaties dan ook.

Naar aanleiding van bovenstaand persbericht, verscheen dit artikel op Dichtbij.nl.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief