NIDA en de Kaderbrief 2015

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces besprak op 9 juli 2015 de Rotterdamse gemeenteraad de Kaderbrief 2015. In de kaderbrief doet het college van Burgemeester en Wethouders een voorstel voor de financiële kaders voor de jaren 2016 tot en met 2019. Vanwege een aantal onvoorziene financiële tegenvallers stelt het college voor om de komende vier jaar in totaal € 176 miljoen te bezuinigen. Da’s niet niks. Dwars door de #Ramadanpauze heen vergaderde de raad tot half twee ’s nachts door om er het beste van te maken.

Voltallige oppositie tegen kaderbrief

Zoals verwacht omarmden de coalitiepartijen Leefbaar, D66 en CDA de voorgestelde financiële kaders. NIDA was samen met de overige oppositiepartijen daarentegen erg kritisch over de gemaakte keuzes. Samen willen we meer weten over de financiële tegenvallers en we missen daarnaast onder andere visie, daadkracht, aandacht voor de Rotterdammers en kwetsbaren, milieu, groen en onderhoud van de buitenruimte. Het college zegt: volle kracht vooruit te gaan, maar stapt in werkelijkheid terug in de tijd. NIDA waarschuwde er een jaar geleden al voor. Mensen die recht hebben op een bijstand worden door de gemeente behandeld worden als hufters, losers en fraudeurs, dat is geen stap vooruit, maar achteruit. Dat geldt ook voor het feit dat de gemeente door de rechter is veroordeeld voor overtreding van Art. 1 van de Grondwet. Dat geldt ook voor het toenemende aantal voedselbanken en het toenemend aantal mensen dat hiervoor in de wachtrij staan. De gevolgen van het gemeentebeleid zijn stuk voor stuk stappen achteruit in plaats van vooruit. De volledige oppositie die bestaat uit CU-SGP, GroenLinks, Nida, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en VVD, stemden dan ook tegen de Kaderbrief.

Zie hier de raadsbijdrage van NIDA:

9 van de 17 aangenomen moties mede ingediend door NIDA

Met allerlei moties stuurden NIDA in samenwerking met andere politieke partijen aan op (enige) verbetering. In totaal zijn er 40 moties en 8 amendementen ingediend. Van de 17 aangenomen moties zijn er 9 mede ingediend door NIDA. Zie het onderstaande motie-overzicht voor details. NIDA is teleurgesteld over de gesloten houding van het college en de coalitiepartijen in deze.

BabyBox en Recht aan Duurzaamheidsambities

Andere voorstellen van NIDA, zoals de BabyBox voor verbinding (lees er meer over in de stadsgenota) en meer recht doen aan duurzaamheidsambities, konden helaas niet rekenen op een raadsmeerderheid.

HuurKoop in Rotterdamse woningmarkt

Een ander voorstel over onderzoek naar herintroductie van HuurKoop in de Rotterdamse woningmarkt zal later worden behandeld. HuurKoop biedt een oplossing voor Rotterdammers die best een huis zouden willen en kunnen kopen, maar om wat voor reden dan ook niet in aanmerking komen voor een hypotheek bij de bank. Het voorstel van NIDA om de mogelijkheden hiervoor in Rotterdam uit een te zetten wordt gesteund door CDA, PvdD, CU-SGP en GroenLinks. Er was onvoldoende parate kennis bij de wethouder over het huurkoop-principe aanwezig voor een adequaat advies van de wethouder.

Motie-overzicht:

Meld je aan voor onze nieuwsbrief