NIDA over het Nieuw Rotterdams Welzijnsbeleid

Nourdin voor de klas

04-06-2015 | Vandaag bespreekt de Rotterdamse gemeenteraad het Nieuw Rotterdams Welzijnsbeleid. Welzijn gaat als het aan NIDA ligt over ons welbevinden, over ons geluk. En wat zo mooi is aan geluk: geluk verdubbelt zodra we het met elkaar delen. Als ons stadsbestuur in tijden van drastische bezuinigingen ergens winst zou moeten kunnen boeken, dan zou het in ons welzijnsbeleid moeten zijn, zou je kunnen denken.

Beperkt begrip van Welzijn

Het Nieuw Rotterdams Welzijnsbeleid geeft echter een meer beperkte betekenis aan ons welzijn en lijkt zich vooral toe te spitsen op het aspect zorg, of eigenlijk vóórzorg. Wat een belangrijk aspect is, maar waarmee zeker niet alles is gezegd en gedaan. Jongerenwerk, cultuur, sport, wijkactiviteiten worden allemaal buiten beschouwing gelaten. Samen met de VVD, SP en GroenLinks heeft NIDA de wethouder met succes verzocht om in het welzijnsaanbod op wijkniveau nadrukkelijker cultuur en sport te betrekken.

Investering in plaats van bezuiniging op Welzijn

Daarbij wordt flink bezuinigd op het Welzijn. De wethouder Welzijn uit het vorige college gaf aan dat we als gemeente na een ronde van bezuinigingen toen echt al op de bodem zaten wat bezuiniging betreft. Verdere bezuiniging zou onmogelijk en onverantwoord zijn. Blijkbaar vindt dit college de verdere bezuinigingen wel verantwoord. NIDA zou het liefst juist willen investeren in welzijn, maar kiest minimaal voor het behoud van het vorige Welzijnsbudget en dient hiervoor samen met de SP een motie in, tevergeefs.

Vrijwilligersstructuren op levensbeschouwelijke grondslag

Mede door de bezuinigingen zijn we voor het nodige welzijn meer afhankelijk van vrijwilligers. Een aanzienlijk en onmisbaar kapitaal aan vrijwilligers in onze stad is georganiseerd langs levensbeschouwelijke organisatiestructuren. Dit stelt ook het recente onderzoek ‘Het belang van slow social work, op zoek naar nieuwe welzijnsfuncties in Rotterdam’ van Platform31 dat deze week nog aan de wethouder is overhandigd. Daarin adviseert Platform31 de gemeente Rotterdam om in de ondersteuning en honorering van deze vrijwilligersstructuren in te zetten op intermediaire organisaties als SKIN-Rotterdam, SPIOR, St. MARA, Samen 010 en Oude Wijken Pastoraat. De aansluiting en ondersteuning van de gemeente bij deze organisaties is zeer onevenredig. Van de bijna één miljoen euro die de gemeente hiervoor ter beschikking stelt komt op dit moment 0% terecht bij vrijwilligersorganisaties met een islamitische signatuur.

Voortborduren op bestaande structuren

Nog niet al deze intermediaire levensbeschouwelijke organisaties worden optimaal ingezet door de gemeente en hierdoor mist de gemeente de aansluiting bij een aantal belangrijke vrijwilligerstructuren in onze stad. In de in november 2014 aangenomen motie ‘voortborduren op bestaande structuren’ werd deze lacune al eerder geconstateerd en werd het college verzocht de raad te rapporteren over de behoefte en mogelijkheden om hierop in te spelen. Dit is nog niet gebeurd, terwijl de inzet op deze vrijwilligers-structuren van cruciaal belang is voor Nieuw Rotterdams Welzijnsbeleid dat nu ter vaststelling voor ligt. De wethouder excuseert zich voor de vertraging en verzekert NIDA dit  z.s.m. op te pakken en goed te gaan organiseren.

Rotterdampas(t) waardering en ontspanning voor mantelzorgers

De 90.000 mantelzorgers in Rotterdam zijn onmisbaar voor het nodige welzijn en de zorg in onze stad. 19% van de mantelzorgers is helaas (zwaar) overbelast. Zij verdienen al onze waardering en wij dienen hen waar nodig te ondersteunen en ontlasten. NIDA complimenteert de wethouder met zijn inzet op het waarderen en ontlasten van mantelzorgers, middels onder meer een aanbod van de gratis Rotterdampas en gratis parkeerkaarten, één van de eerdere ideeën van NIDA.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief