NIDA dient motie van afkeuring in tegen wethouder Struijvenberg

De Gemeente Rotterdam discrimineert en overtreedt de Grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens met haar discriminerende aanpak van bijstandsfraude, aldus de Rotterdamse Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep!

Vervolgens ontbreekt het bij een raadsmeerderheid aan het geweten en de moraal om simpelweg schuld te erkennen en sorry te zeggen! Ondanks protest van NIDA (gesteund door SP, GL, PvdD en dit keer ook PvdA). Bovendien hebben NIDA, SP, GL en PvdD hun afkeuring hierover uitgesproken in een motie van afkeuring!

Er restte ons niets anders dan onze teleurstelling uit te spreken over met name de coalitiepartijen CDA en D66 van wie je mag verwachten dat ze in staat zijn om de rechtstaat en de Grondwet te koesteren en overtreding hiervan door een gemeente op waarde te schatten. Maar we laten het hierbij niet rusten, wordt vervolgd!

Martin-Luther-King-Quote

Meld je aan voor onze nieuwsbrief