NIDA: meer vertrouwen tussen burgers en politie is nodig

Etnisch-profileren
Woensdagavond 18 maart a.s. gaat Nourdin El Ouali, voorman NIDA Rotterdam, met politie en discriminatiebureau RADAR in gesprek over discriminatie door de politie in Rotterdam. Het gesprek maakt onderdeel uit van een ‘Avond over politie discriminatie’ van het platform Controle Alt Delete, georganiseerd in de Gouvernestraat door BlikOpeners, RADAR, Amnesty International en IZI-solutions.

Aanpak discriminatie door politie

“Vertrouwen tussen politie en burger is van cruciaal belang voor het imago van de politie, het functioneren van agenten en de veiligheid in onze stad”, aldus El Ouali. NIDA pleit daarom voor training van agenten op bewustwording over vooroordelen, het verduidelijken van rechten en verantwoordelijkheden tussen politie en burgers, campagnes om te werken aan vertrouwen tussen politie en burgers en een voor burgers toegankelijke onafhankelijke commissie die politiecontroles monitort en controleert.

Slager die zijn eigen vlees keurt

“Steeds vaker ontvangen wij berichten via Social Media van discriminatie door de politie. Het is goed dat etnisch profileren nu steeds meer erkent wordt. Ook door de burgemeester, maar als je de cijfers van de politie moet geloven komt het nooit voor. Controle hierop doet de politie nu zelf. Dit is als een slager die zijn eigen vlees keurt. Zo werkt het natuurlijk niet. Dit moet door een onafhankelijk orgaan gebeuren,” aldus Nourdin El Ouali.

Expertmeeting en onderzoek vanuit gemeenteraad

Op initiatief van NIDA, SP en Leefbaar Rotterdam vindt er op 9 april a.s. op het stadhuis een expertmeeting plaats over discriminatie bij de politie, waarna er een onderzoek met aanbevelingen zal plaats vinden naar discriminatie bij de politie in Rotterdam.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief