Uitgestoken hand blijkt opgestoken vinger

Op de nieuwjaarsreceptie van Leefbaar Rotterdam, deed Leefbaar-wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid), nadat oud-wethouder Marianne van den Anker de lans had gebroken voor meer toenadering, een handreiking in het AD Rotterdams Dagblad naar NIDA. Eerdmans stelde voor om “met onze broeders van NIDA” de discussie aan te gaan over het Rotterdamse integratiebeleid, zodat Rotterdam als een ‘gidsstad’ kan dienen op het thema integratie. De maatschappelijke spanningen na de aanslagen in Parijs onderstrepen het belang van een Rotterdams integratiebeleid dat kan rekenen op steun van alle raadsfracties. “Dit vraagt om inspraak vooraf, in plaats van een verzoek om instemming achteraf”, aldus Aydin Peksert.

Inspraak oppositie

In reactie op de oproep van wethouder Eerdmans verzochten NIDA en Groenlinks, met steun van de gehele oppositie, in de gemeenteraad van 15 januari met het verzoek om meer inspraak te krijgen bij het opstellen van de integratienota. “Als Leefbaar een stap richting NIDA zet, dan is NIDA bereid twee stappen richting Leefbaar te zetten,” liet Aydin Peksert weten. “De vraag die voorligt is simpel: willen we deze stad verderop helpen en verschillende groepen dichterbij elkaar brengen? Of speelt iedereen zijn eigen politieke spelletjes om de eigen achterban te bedienen en komen we geen steek verder?”

Coalitie weigert inspraak

Coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA reageerden negatief op het verzoek van de voltallige oppositie om inspraak. Leefbaar Rotterdam voelde niets voor het voorstel. “We zijn al maanden met de nota bezig”, zegt Tanya Hoogwerf (Leefbaar). “Hij is nu bijna klaar. Als we de normale procedure volgen, waarbij de coalitie een nota opstelt en vervolgens voorlegt aan de gehele raad, is er nog gelegenheid genoeg om ieders mening te horen.”

De oppositiepartijen reageerden teleurgesteld. Aydin Peksert: “De coalitie, en met name Leefbaar Rotterdam, moet zich niet verschuilen achter procedures. Iedereen weet hoe de procedures in elkaar zitten, maar wat er ook is, is een handreiking. Nota bene gedaan door de oud-wethouder van Leefbaar, maar ook door de politiek leider van Leefbaar. Dus mijn vraag is dan aan de actoren, of de betekenis hiervan dan een loze is. Is de handreiking alleen voor de bühne gedaan?”

Bekijk de reportage van RTV Rijnmond terug over de weigering van inspraak door de coalitie

Een gemiste laatste kans

Om dit laatste te achterhalen, deden de oppositiepartijen nog een laatste poging in de gemeenteraad van donderdag 29 januari om de coalitie van gedachten te doen veranderen: “een tweede kans om alsnog te belijden wat men preekt. Zie de motie die we als voltallige oppositie indienen als een tweede toenaderingspoging,” aldus Aydin Peksert.

De partijen NIDA, VVD, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en CU-SGP dienden een gezamenlijke motie in om de coalitie te overtuigen van het belang van een gezamenlijke integratienota. Helaas heeft dit ook niet mogen baten. De motie is met 21 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen. De oppositie betreurt afsluitend met een motie van treurnis dat dit college weigert in gesprek te gaan met de oppositiefracties in voorbereiding op de integratienota.

Aydin Peksert resumeerde het in de gemeenteraad als volgt: “…zeer teleurstellend. De toegestoken hand van de coalitie, die achteraf bezien, helaas in plaats van een handreiking slechts een handgebaar is gebleken richting alle Rotterdammers. Een handgebaar waar doorgaans de Rotterdammer op straat slechts een vinger voor gebruikt, en – voorzitter, voor de goede orde – ik bedoel niet de duim. 

De politieke geschiedenis leert ons dat er van tijd tot tijd dappere politici opstaan en zich niet verschuilen achter procedures of coalitieakkoorden. Die weten wel beter wat er zich in de samenleving afspeelt. Dat zijn de politici die zaken gedaan krijgen en bruggen slaan. De vraagt resteert hoe u de geschiedenisboeken zal ingaan.  

*Video van raadsbijdrage Aydin Peksert in gemeenteraad 29 januari volgt*

Meld je aan voor onze nieuwsbrief