NIDA, PvdA en SP tegen etnische registratie, doelgroepenbeleid en etnisch profileren

Proactief politieoptreden risico

Persbericht (foto: Amnesty International)
Rotterdam, 2 juni 2014

“Nee. Er is geen relatie tussen etniciteit en criminaliteit”, zo concludeert afgelopen maand een uitgebreid meerjarig onderzoek naar 680 Rotterdamse jongeren van het programma Politie en Wetenschap. Het nieuwe college lijkt daarentegen in haar coalitieakkoord aan te sturen op (her-)introductie van doelgroepenbeleid als de ‘Antilianen- en Marokkanenaanpak’ en etnische registratie. Zo spreken Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA in de integratieparagraaf onder het kopje ‘benoemen en aanpakken’ over het belang van ‘een doelgroepenbeleid’ en oog voor ‘de achtergrond van de veroorzakers van problemen’.

NIDA, PvdA en SP roepen college op tot koerswijziging

Leefbaar Rotterdam is altijd al voor etnisch registreren geweest, terwijl D66 voorheen hier fel tegen was. Tijdens de beschouwingen van het coalitieakkoord liet de coalitie de oppositie nog in ongewis na de vraag om kleur te bekennen over het voorgenomen doelgroepenbeleid en etnische registratie. Oppositiepartijen NIDA, PvdA en SP voelen het college hierover nu met schriftelijke vragen aan de tand en roepen het college op tot een koerswijziging.

Zinloos en discriminatoir beleid

“Foute analyses van problemen leiden tot foute oplossingen”, aldus Nourdin El Ouali (NIDA). “Uiteraard moet alle jeugdcriminaliteit in Rotterdam hard worden aangepakt,” vindt PvdA-raadslid Aruna Radjkoemar. “Of iemand autochtoon of allochtoon is, is hierbij totaal irrelevant.” SP-raadslid Josine Strörmann: “Toen Leefbaar twee jaar geleden voorstelde om Rotterdammers van Antilliaanse afkomst selectief preventief te fouilleren vroeg mijn collega Leo treffend aan Leefbaar Rotterdam: ‘Hoe herkent u een Antiliaan? Moeten ze dan verplicht een rood petje gaan dragen?’ Dit is zinloos en discriminatoir beleid.”

Etnisch profileren

Ook het etnisch profileren door politie bij het preventief fouilleren baren oppositiepartijen NIDA, PvdA en SP grote zorgen. Zo wordt in de ‘jaarrapportage preventief fouilleren’ (20-05-2014) gesteld dat in 2013 veel effectiever is gefouilleerd. “Personen waarvan op grond van politie-informatie verwacht mag worden dat zij zich niet bezighouden met wapen gerelateerd geweld worden veel minder vaak preventief gefouilleerd.” Om welke informatie het hier gaat is onduidelijk. “Dit is opmerkelijk gezien de klachten en onderzoeken over etnisch profileren bij politiecontroles. Het is een schande dat je vanwege je huidskleur meer kans maakt op politiecontrole. Wij vragen het college om duidelijkheid hierover, deze praktijken te veroordelen en aan te pakken”, aldus Nourdin el Ouali (NIDA).

Schriftelijke vragen 02-06-2014 Criminaliteit met een kleurtje

Meld je aan voor onze nieuwsbrief