HABER: Geleneksel partiler oy avciligi pesinde

Voor de Turks-sprekende onder ons: verwijzing op de voorpagina naar paginagroots artikel in HABER.
Samenvattende vertaling: “Turken zijn geen stemdepot”. Aydin Peksert op de voorpagina met “De traditionele partijen zijn weer op stemmenjacht”. Op pagina 26 staat een mooi interview met Aydin.

Aydin gaat eerst in op de vraag waarom we NIDA hebben opgericht: “Moslims worden nog steeds gezien als tweederangs burgers. Wij worden in deze slechte economische tijden aangewezen als zondebok. NIDA staat voor gelijke rechten en plichten, voor vrijheid en voor wederzijds respect, een samenleving en politiek waar ruimte is voor diversiteit. NIDA vormt de oren en ogen voor het volk, voor een geluid dat tot nu toe weinig gehoord werd.”
“NIDA is een motor voor het goede en een rem voor het kwade. Dit is ons kompas. Wij zijn er voor iedereen, niet alleen voor een bepaalde groep mensen. Wij pleiten voor gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen.”

Is het niet moeilijk om eenheid te bewaren binnen de partij gezien de grote diversiteit?
Aydin: “Absoluut niet. Wij hebben elkaar gevonden op gezamenlijke waarden en doelen. Wij zijn mensen die ons druk maken over de problemen en uitdagingen van mensen in deze stad, daarin werkt een ieder van ons met grote passie.”

Worden volgens jou Turkse politici van de traditionele partijen, waar Turken vaak op stemmen, gebruikt?
Aydin: “Ik zou het niet zo willen noemen, maar onze mensen worden door deze partijen voor de gek gehouden. Als er geen alternatief is, kan een kiezer een partij ook niet afrekenen voor de loze beloftes die al jarenlang worden gemaakt.
Natuurlijk zijn er binnen die partijen ook mensen die zich inzetten vanuit een goede intentie, maar dat wil niet zeggen dat ze daar ook de ruimte voor krijgen. Mensen binnen deze partijen moeten zich houden aan de lijn van de partij. Helaas worden we door deze partijen nog steeds weggezet als ‘allochtoon’. Ik hoop dat mensen de komende verkiezingen veel bewuster gaan stemmen, los van het feit wat iemands culturele achtergrond is.”

Turkler oy deposu degil inhoud - HABER

Meld je aan voor onze nieuwsbrief