NIDA Almere woedend om communicatieadviseur Diftar

Op 3 augustus 2020 verscheen op LinkedIn een vacature voor een ‘Communicatieadviseur Afval’. Er wordt er nadrukkelijk gezocht naar iemand die gevraagd en ongevraagd (project)managers kan adviseren op het gebied van onder andere Diftar, duurzaamheid en afvalscheiding. NIDA Almere voelt zich overvallen door deze wervingsactie. De partij stelde daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Een citaat uit de vacature: “Almere staat aan de vooravond van de invoering van gedifferentieerde tarieven voor de inzameling van afvalstoffen. Dit betekent dat de kosten voor de inzameling voor de afvalinzameling en –verwerking niet meer wordt bekostigd op basis van het solidariteitsbeginsel, maar volgens het principe van de vervuiler betaalt. Een project waarbij zorgvuldige communicatie cruciaal is voor het succes! De senior communicatieadviseur is verantwoordelijk voor het uitstippelen van de communicatiestrategie en vervolgens voor de uitvoering ervan.”  

NIDA Almere is van mening dat de raad op deze manier niet serieus wordt genomen. De partij stelde daarom schriftelijke vragen aan het college. NIDA-raadslid en fractievoorzitter: “Dit is schandalig; het voelt provocerend. Een senior Communicatieadviseur Afval is waarschijnlijk wel nodig op het gebied van duurzaamheid en afvalscheiding, maar nu al spreken van invoering gedifferentieerde tarieven (Diftar) roept bij ons tal van vragen op en baart de nodige zorg. Dat omdat de raad nog geen besluit heeft genomen over een nieuw afvalinzamelsysteem. De raad wil eerst een onderzoek doen naar een drietal scenario’s. Dat onderzoek loopt nog. De voor- en nadelen van Diftar zullen ook in kaart gebracht worden. Hoe serieus wordt de raad dan genomen, is mijn vraag?”  

NIDA Almere wil daarom weten wat het aandeel van het college van burgemeester en wethouders in deze wervingsactie is. Buyatui: “Het is ons onduidelijk welke beleidslijnen en gedragscodes er bij het tot stand komen van deze vacature gehanteerd zijn. Ik ga ervan uit dat de eindeverantwoordelijkheid bij het college ligt. Daarom vragen we het college om dit alsnog recht te zetten. Want naar ons oordeel is deze wervingsactie niet legitiem.” 

Het college heeft maximaal 30 dagen de tijd om de vragen van NIDA Almere te beantwoorden. 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief