De positieve kracht van NIDA

NIDA is een partij die niet alleen vóór maar ook met de inwoners van Almere zich inzet voor meer saamhorigheid, meer veiligheid, lagere lasten, beter onderwijs en zorg op maat. Een partij voor alle inwoners ongeacht de achtergrond of het geloof.

Tijdens de officiële lancering van NIDA afdeling Almere werd het politiek manifest NIDA Almere 2019-2022 aan de stad gepresenteerd. De lancering vond plaats op 15 november 2019, onder leiding van landelijk partijleider Nourdin El Ouali.

Het politiek manifest NIDA Almere 2019-2022 is hieronder te lezen. Het bevat vijf speerpunten en 25 lokale thema’s!

NIDA IN ALMERE: ÉÉN WERELD IN ÉÉN STAD ALS ÉÉN FAMILIE
Almere leert de wereld wat er met geloof, kennis en hard werken allemaal mogelijk is. Waar eens de Zuiderzee lag, legden wij het fundament voor een nieuw bestaan. Een leven in balans. Tussen mens en natuur. Talent en toekomst. Rijk en arm. Onze wereldwijde wortels reiken van Amsterdam tot Afrika, Amerika, Australië en Azië. In Almere zijn we allemaal: nieuwkomers.

UITDAGINGEN
Het fundament van Almere staat helaas al jaren onder druk. We zien een verlies aan geloof, ethiek en vertrouwen. Een verstoorde omgang van mens en natuur. Te veel focus op de korte termijn en groei, in plaats van bloei. Verspilling van talent. Doorgeschoten individualisering. En ondertussen houdt de politiek zichzelf te veel gevangen in krantenkoppen, kwartaalcijfers en groeiend wantrouwen.

SAMENWERKING
In samenwerking met alle positieve krachten en energie, binnen en buiten de politiek, werkt NIDA samen aan een herstel van dit fundament, het vertrouwen en de nodige verbinding in Almere.

INSPIRATIE
Onze inspiratie vinden we in de boodschap van de profeten, van het goede in ieders hart tot de diepere betekenis en balans in de natuur en het universum. In een streven naar vrede en harmonie tussen onszelf, onze omgeving en de Bron van ons leven.

VIJF SPEERPUNTEN
Deze boodschap vertaalt zich in vijf maatschappelijke pijlers en daaruit volgende acties voor Almere:

 GELOOF
Almere ‘Stad van Compassie’
Interreligieus begrip en dialoog
Veiligheid van gebedshuizen
Stilteruimtes in publieke voorzieningen
Vriendschapsscholen

LEVEN
Cultuursensitieve zorg (jong en oud)
Gratis parkeren ziekenhuizen
Groen onderwijs op basisscholen
Sociale aanpak verwarde personen
Bodycams voor politie

TALENT
Aanpak schooluitval met oog voor talent
Inzet lerarentekort (met studiekosten en werkdruk)
Stagebureau op scholen
Diversiteit in kunst & cultuur
Inzet op gehandicaptensport en speeltuinen

FAMILIE
Aanpak discriminatie (arbeids-, woningmarkt, etc.)
Inclusief diversiteitsbeleid vanuit gemeente en politie
Meer vertrouwen van overheid naar burger
Inclusief sinterklaasfeest
Erkenning diverse feestdagen

WELVAART
Armoedebestrijding en integrale schuldenaanpak
Schuldenvrije huurkoop van woningen
Eerlijke lastenverlaging
1 op 1 begeleiding naar werk
Stimuleer maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Lees meer over ontstaan NIDA Almere

Eenmansfractie Buyatui sluit zich aan bij NIDA

NIDA Almere gaat voor zeker drie zetels in 2022

Fractie Buyatui vanaf nu verder als NIDA Almere

Meld je aan voor onze nieuwsbrief