Nieuwe straatnamen vernoemen naar strijders tegen slavernij

Tijdens de behandeling van de Woonvisie ‘Thuis in Almere’ 2020-2030 heeft NIDA Almere aangegeven een aantal nieuwe straten te willen vernoemen naar strijders tegen slavernij en koloniale overheersing in Suriname en de Nederlandse Antillen. Daarvoor diende de partij een motie in. 

Raadslid en fractievoorzitter NIDA Almere, Hassan Buyatui​: “Straatnamen vernoemen naar personen die streden tegen slavernij en koloniale overheersing in Suriname en de Nederlandse Antillen is een manier om de effecten van deze geschiedenis, die tot op de dag van vandaag ook in de Almeerse samenleving zichtbaar zijn, te verzachten.”

Reactie college

Wethouder Froukje De Jonge stelde in reactie op motie NIDA Almere​ voor het idee om straatnamen te vernoemen naar strijders tegen slavernij mee te nemen in breder verband in de Nota Inclusie en Diversiteit.

Naar aanleiding van het voorstel van het college heeft NIDA fractie de motie ingetrokken. Buyatui: “We zijn zeer tevreden met de reactie van het college. Daarom hebben we ervoor gekozen om de motie in te trekken. Wethouder Integratie, Diversiteit en Inclusie komt na het zomerreces met een voorstel naar de raad over straatnamen bij de behandeling van de Diversiteitsagenda. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt.”

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

 

Lees meer via Almere DEZE WEEK

 

‘Noem straatnamen naar slavernijstrijders’

ALMERE – Wethouder Froukje de Jonge is gecharmeerd van het idee om de straatnamen van een toekomstige wijk in Almere te vernoemen naar strijders tegen slavernij.

De Jonge reageerde daarmee op een voorstel van raadslid Hassan Buyatui van NIDA, die de straatnamencommissie de suggestie mee te geven om nieuwe straatnamen in de stad te vernoemen naar strijders tegen slavernij en koloniale overheersing in Suriname en de Nederlandse Antillen.

Een aantal raadsleden vonden het voorstel van NIDA te ver gaan, omdat de gemeenteraad zich niet moet willen bemoeien met het werk van de straatnamencommissie. Een aangenomen motie van de raad zou die indruk kunnen wekken, omdat de raad zich dan officieel heeft uitgesproken daartoe.

Enthousiast
Wethouder Froukje de Jonge toonde zich echter enthousiast over het voorstel van NIDA, zeker omdat er in Almere veel mensen wonen die emotioneel verbonden zijn met de strijd tegen slavernij en koloniale overheersing. De wethouder is bovendien van mening dat het aanreiken van suggesties door de gemeenteraad geen claim legt op de straatnamencommissie. “Het is niets anders dan een suggestie. De straatnamencommissie bepaalt uiteindelijk. Maar we kunnen aangeven dat het een sympathiek idee is.”

Almere DEZE WEEK

08 juli 2020 10:30

Meld je aan voor onze nieuwsbrief