NIDA Den Haag vraagt aandacht voor kwetsbare kinderen

Onlangs is de actie begonnen om schoolgaande kinderen te voorzien van een laptop/pc om hun huiswerk op afstand te maken in verband met de Corona crisis. We hebben kunnen zien dat leerlingen laptops en pc’s krijgen zonder enige technische support. Niet alle ouders noch hun (jonge) kinderen zijn simpelweg in staat om een pc aan te sluiten of weten hoe een laptop/pc werkt.

Daarnaast zijn er signalen dat de afgelopen 2 weken niet alle leerlingen in beeld zijn op school. Dat wil zeggen dat ze geen schoolwerk gehaald hebben of niet online bezig zijn met het maken van huiswerk. Tevens zijn dit kinderen waar het de school niet lukt om telefonisch of per mail in contact te komen met ouders en/of kinderen.

Alle aandacht gaat momenteel, en terecht, naar de al reeds bekende kwetsbare kinderen. Kinderen die echter geen enkele vorm van onderwijs volgen en niet in beeld zijn bij de leerkrachten (ook bij een normaliter stabiele gezinssituatie) zijn per definitie kwetsbaar.

De “lockdown” duurt zeker tot na de meivakantie voor kinderen. Dat betekent nog eens een maand thuisonderwijs. En naast alle aandacht voor de terechte zorgen m.b.t. onderwijsachterstanden etc. gaat dit ook zijn impact hebben op de mentale gezondheid/toestand van elk kind.

Overeenkomst artikel 30 van het Reglement van Orde stelt fractie NIDA het college de volgende vragen:

 

  1. Waar kunnen ouders van schoolgaande kinderen die gebruik maken van de pc’s/laptops die zijn gearrangeerd door de gemeente technische support krijgen?
  2. Mocht de technische support niet bestaan, is het college bereid om al dan niet tijdelijk een technische supportafdeling te creëren voor de ouders die daar gebruik van kunnen en willen maken? Hierbij moet ook gedacht worden aan fysieke supportmogelijkheden. Zo nee, waarom niet?
  3. Wat wordt er gedaan met de kinderen die geen schoolwerk hebben opgehaald en ook niet in beeld zijn bij school?
  4. Wat kan er alvast gedaan worden om te zorgen dat kinderen een vorm van (online) mentale begeleiding krijgen om zo (geestelijk) gezond mogelijk uit deze crisis, mede ingegeven door het wegvallen van de dagbesteding en de opgelegde sociale isolatie, te komen?

Adeel Mahmood

NIDA

Meld je aan voor onze nieuwsbrief