Begroting 2018 – Bijdrage NIDA

Wat zou jij doen met 3400 miljoen? Hetzelfde als Leefbaar, CDA en D66? Op donderdag 9 en dinsdag 14 november 2017 besprak de gemeenteraad de gemeentebegroting 2018. De laatste begrotingsbehandeling van deze collegeperiode 2014-2018. NIDA heeft samen met andere partijen accenten kunnen leggen op enkele thema’s als de collectieve zorgverzekering, armoede en xenofobie. Maar de begroting was, net als voorgaande jaren, vooraf dicht getimmerd door de coailitiepartijen Leefbaar, D66 en CDA. NIDA bewaart haar meeste kruit voor de verkiezingen en het nieuwe college! Lees hieronder de raadsbijdrage van NIDA’s fractievoorzitter Nourdin El Ouali.   

#Kendoe ken niet meer 

Vier jaar geleden, na de verkiezingen, vormden Leefbaar, D66 en CDA met een minimale raadsmeerderheid een coalitie: #Kendoe. De coalitie beloofde ons een ‘uitgestoken hand’ en een ‘volle kracht vooruit’. Wat is er nu, vier jaar verder, geworden van deze beloften?  

Zowel op papier als in de praktijk is dit ‘Volle kracht vooruit’-coalitieakkoord nooit een visiedocument voor de toekomst van Rotterdammers geweest, eerder een geschiedenisboek terug naar de middeleeuwen.   

Deze coalitie en wethouders bouwden met een Leefbaar als Don Quichot aan luchtkastelen en trok met een twee fronten integratieoffensief ten strijde tegen waanideeën. Waarbij de echte maatschappelijk problemen over de stadsmuren werden gekieperd. Armoede werd niet bestreden, armen werden verdreven. Ondertussen mocht D66 de elite koest houden met wat cultuur in het centrum. En boden de ‘geestelijken’ van het CDA zalvende woorden ter verdoezeling van een hardvochtig armoedebeleid.   

En ja ik spreek over deze coalitie in verleden tijd.  
Dit ‘volle kracht vooruit’-verhaal ging in werkelijkheid over achteruitgang. Het rechts populisme waar deze stad aan was overgeleverd, heeft geen toekomst. Deze Kendoe-coalitie was een van de laatste stuiptrekkingen. Kendoe kennietmeer. Het heeft verder geen toekomst, enkel een verleden.     

‘Volle kracht vooruit’ of achteruit?! 

Deze Leefbaar-D66-CDA coalitie bezuinigde miljoenen op armoedebestrijding. Deze coalitie bestreed geen armoede, maar armen. Deze coalitie vergrootte de kloof tussen arm en rijk in Rotterdam. Met onder meer een woonvisie waarin rijk emancipeert en arm crepeert. Dat is geen verhaal voor de toekomst. Dat is achteruitgang. Die visie heeft, als het straks aan al die Rotterdammers en NIDA ligt, geen toekomst. We zullen voor de toekomst van Rotterdam gezamenlijk de kloof tussen arm en rijk overbruggen.   

Een gemeente die haar eigen burgers discrimineert en hiervoor herhaaldelijk wordt veroordeeld door de rechter. Een wethouder en Leefbaar-D66-CDA-coalitie die weigeren zich hiervoor te excuseren. Is dat ‘volle kracht vooruit’? Of achteruit?  
Een rechter die een wethouder en coalitie moet terugfluiten nadat ze onterecht Rotterdammers uit hun moskee op straat zetten.  
Migrantenkerken die geen gebruik mogen maken van de huizen in de wijk, is dat de toekomst van Rotterdam? Een coalitie die tot op de dag van vandaag nog heilig gelooft in zwarte piet, is dat ‘volle kracht vooruit’? Een coalitie die weigert te investeren in de broodnodige aanpak van racisme en islamofobie. Die moeite heeft met het erkennen van een diversiteit aan feestdagen in Rotterdam. Een coalitie die, zolang zij geen onderdeel is van de oplossing, onderdeel is van het probleem. Dit probleem, deze ongelofelijk, monoculturele coalitie en wethouders, is nu nog even realiteit, maar heeft geen toekomst.  

NIDA gelooft in een toekomst waarin alle Rotterdammers inclusief het stadsbestuur in al hun diversiteit, bewust zijn van hun familiaire oorsprong, samen feest vieren en elkaar benaderen als broer en zus. Zoals een wereldwijde diversiteit van jonge Rotterdammers dat allang doet. Dat is de toekomst van Rotterdam.   

We geloven in een werkelijk duurzaam Rotterdam met een economie gericht op bloei in plaats van groei. Niet gestoeld op eigen belang en de oneindige honger naar meer, maar een samenleving, beleid en economie gestoeld op ethiek en kwaliteit. Dat is de toekomst van Rotterdam.   

Tot dusver de loze ‘volle kracht vooruit’-belofte van deze coalitie. 

Uitgestoken hand of opgestoken vinger 

Dan die andere belofte: de ‘uitgestoken hand’.  

Die uitgestoken hand naar de stad en raad was nodig. Want laten we niet vergeten dat de coalitiepartijen Leefbaar, D66 en CDA bij elkaar opgeteld nooit het vertrouwen hebben gehad van een meerderheid aan stemmen van Rotterdammers. Enkel een minimale meerderheid van zetels in deze raad, dankzij een ongelukkige verdeling van restzetels.   

Die uitgestoken hand van de coalitie grepen we als NIDA graag aan. Maar helaas bleek die uitgestoken hand zodra je wat dichterbij kwam, vaak een opgestoken vinger, en nee, ik bedoel niet de duim. Dat geldt ook voor de bezuiniging op vele maatschappelijke organisaties die een belangrijke rol van verbinding in de stad vervullen. Moeilijk te rijmen met de strijd tegen eenzaamheid die het college voorstelt.  

Hoop, realisme en samenwerking 

Toch hadden we als NIDA, als nieuwe partij vier jaar geleden niet gedacht, dat we nog zo veel ideeën en raadsvoorstellen gesteund zouden krijgen door een raadsmeerderheid. Pioniers offerden vier jaar terug voor NIDA relatieve zekerheden op voor een onzekere toekomst. Het enige wat toen zeker was, was de hoop in, en de noodzaak van een nieuw geluid. Hoe jong NIDA toen ook nog was, meer dan 10.000 Rotterdammers gaven NIDA hun vertrouwen. Een maatschappijkritische beweging, met een nieuw verhaal en waardevolle ideeën die al langer leefde in de stad, maar in het stadhuis niet gehoord, laat staan vertolkt werden.  

We zijn nu vier jaar verder. En het is NIDA gelukt om verschil te maken. Stapje voor stapje. In de raad en in de stad. Meer dan verwacht. Meer dan gehoopt.      

We hebben goed samen kunnen werken met de sociale en progressieve oppositiepartijen. Vooral met GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren. Naar verloop van tijd ook steeds beter met de Rotterdamse afdelingen van de meer sociaal-democratische PvdA. Zelfs met de meer liberale versie van de VVD. Op punten ook met raadsleden en wethouders van de verschillende coalitiepartijen. Met wethouder Visser, De Jonge, zelfs met Eerdmans. Ik wil dan ook niet doen alsof alle betrokkenen bij deze coalitie de verpersoonlijking zijn van het kwaad in deze stad. Maar na vier jaar Leefbaar, D66 en CDA hier aan de macht, mogen we stellen dat deze coalitie over-all gezien de stad weinig tot niets heeft verbeterd. Eerder het tegendeel. Niet dat het nu allemaal zó slecht gaat met de stad, er zijn zeker ook positieve ontwikkelingen, maar eerder ondanks, dan dankzij deze coalitie.   

Samenwerking, armoede en coalitie-crisis 

Meer dan 100 raadsvoorstellen voor armoedebestrijding vanuit de oppositie konden stuk voor stuk rekenen op een opgestoken vinger van de coalitie. Uiteindelijk was er voor Leefbaar, D66 en CDA letterlijk een bestuurscrisis nodig om iets aan gelden voor armoedebestrijding los te krijgen. De overstap van Mohammed Anfal van Leefbaar naar NIDA maakte dit mogelijk. Of neem bijvoorbeeld het behoud van sociale werkvoorzieningen als Magis010. Dit danken we aan een raadslid uit de coalitie dat op het moment van stemming over de toekomst van Magis010 even aan het bellen was. Waardoor het de coalitie ontbrak aan haar minimale meerderheid om Magis010 de nek om te draaien.   

Dit soort ‘foutjes’ van de coalitie bleken uiteindelijk een zegen voor de stad. Of daarmee wisten we in ieder geval de schade te beperken. Ook de voorstellen van NIDA die een raadsmeerderheid haalden, waren niet zelden te danken aan dissidenten binnen de coalitie die hun hart volgden en daarmee afweken van de fractie of coalitiediscipline.   

In beweging in raad en daad  

Ondanks de wurggreep en tegenwind van deze coalitie is het NIDA gelukt om stappen te maken.  
– Zo vergroenen we de stad met babybomen voor pasgeboren Rotterdammers.  
– Delen we zonnepanelen met elkaar voor schone energie.  
– We transformeren scholen en verbinden de leefwereld in de klas, thuis en op straat. 
– We verdiepen geschiedenislessen met begrip van ons gedeelde, koloniale-, slavernij-, en migratieverleden, om te bouwen aan een gezamenlijke toekomst. 
– Met Wijktraineeprogamma’s op zuid investeren we in talentontwikkeling en werkgelegenheid voor jongeren.  
– We onderzoeken grondig en kritisch het gebrek aan diversiteit in de kunst en cultuursector. – We betrekken kerken en moskeeën in het verbeteren van de zorg. Er is meer oog voor cultureel sensitieve zorg.   
– We stimuleren als StadvanCompassie compassievolle initiatieven en bouwen aan intercultureel en levensbeschouwelijk begrip en samenwerking.  
– We bieden met de #stadsgenota een alternatieve visie op samenleven.  
– Lanceerde een pilot voor de aanpak van islamofobie en discriminatie.  
– En zetten racisme op de kaart, op de sportvelden, bij de politie en maken van het sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen.  

Een tiental voorbeelden van de meer dan 80 (check) NIDA-raadsvoorstellen die door de raad zijn aangenomen. Het is nog verre van ideaal, en ook de uitvoering van deze raadsvoorstellen is verre van optimaal, maar het zijn allemaal stapjes vooruit.    

Acties in de stad 

– NIDA organiseerde de grootste demonstratie van Rotterdam in decennia. Met meer dan 10.000 Rotterdammers liepen we de Erasmusbrug over voor menswaardigheid. In verbondenheid met de wereld.  
– Als eenheid in onze wereldwijde diversiteit kwamen we samen op het Vredesplein. Samen in verzet tegen haat, angst en verdeeldheid.  
– We inspireren wekelijks tienduizenden via sociale media (meer dan alle lokale partijen bij elkaar) en niet alleen lokale, maar ook landelijke en zelfs internationale media.  
– We zamelden duizenden euro’s in voor voedselbanken.  
– Verwelkomen vluchtelingen met de nodige kleding en spullen en bestrijden vluchtelingenhaat met liefdevolle Flower Power.  

Allemaal stapjes vooruit waarin NIDA het voortouw mocht nemen.      

Stappen in aanloop naar…  

Ik hoop en geloof dat we over vier jaar op deze stappen terugkijken, en we zien hoe deze stapjes de aanloop waren voor de sprong die we samen zullen maken. Werkelijk vooruit, de toekomst in!   

Want we zijn er nog lang niet. En we laten als stad nog zo veel potentie onbenut. Meer radicale hervorming is nodig. Beweeg met ons mee! 

Nourdin El Ouali, partijleider NIDA – raadsbijdrage Begroting 2018, 9 nov. 2017 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief