NIDA-motie: “Problematische schulden op de schop!”

Rotterdam, 20 april 2017 | Wat kan Rotterdam leren van Mozes? Heel veel. Zeker in de aanpak van schuldproblemen. Bedrijven die geld verdienen aan woeker en schuld maken het er niet beter op. Voor de meer drastische aanpak van NIDA, geïnspireerd door Mozes, is helaas geen raadsmeerderheid. Wel op onderdelen. Zoals tijdens de raadsvergadering vandaag voor onze motie voor het betrekken van postorderbedrijven en casino’s in de signalering, preventie en aanpak van schuldproblematiek!

Op 12 april jl. kwam de commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid (WIPV) bijeen voor de bespreking van het Rekenkamerrapport ‘Hulp buiten bereik’. Uit dit rapport blijkt dat ruim 27.000 Rotterdammers kampen met problematische schulden. Bovendien leert het ons dat deze problematische schulden verschillende oorzaken kennen, waaronder (oplopende) schulden bij commerciële bedrijven als postorderbedrijven en casino’s.

Signalering, preventie en aanpak

In de huidige situatie voeren verschillende (commerciële) bedrijven, zoals casino’s, zelf beleid voor het inzichtelijk maken van gegevens die (kunnen) bijdragen aan de signalering, preventie en aanpak van schuldenproblematiek. Dit houdt in dat de gemeente hier slechts beperkt tot geen zicht op heeft en nauwelijks een vinger in de pap heeft als het gaat om de aanpak van schuldenproblematiek. NIDA is van mening dat zowel de gemeente als commerciële bedrijven, als de stad profiteren van het voorkomen en oplossen van de schuldenproblematiek.

Motie

Om die reden kwam NIDA tijdens de raadsvergadering van 20 april jl. met de motie “Problematische schulden op de schop”. Hierin verzoekt NIDA het college om afspraken te maken tussen de gemeente en commerciële bedrijven in de aanpak van schuldenproblematiek.

We weten allemaal dat voorkomen beter is dan genezen. Wat NIDA betreft moet er dan ook meer aandacht worden besteed aan preventieve maatregelen. Ook kunnen we in de aanpak niet zonder de medewerking van commerciële bedrijven. En met dit aangenomen voorstel, zijn we één stap verder in de goede richting!

Zie het fragment hieronder van NIDA-raadslid Aydin Peksert over het jubeljaar van Mozes.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief