Wijktrainees: Jongeren aan de slag in eigen wijk

jongeren-aan-het-werk

11 november 2016, Rotterdam | Jongeren werkervaring laten opdoen in hun eigen wijk. Dat is het doel van het wijktraineeprogramma. De Gemeente Den Haag doet dit al in samenwerking met semipublieke organisaties in de wijken. Op 10 november diende NIDA tijdens de begrotingsbehandeling van 2017 een motie in met het verzoek als gemeente te oriënteren op de implementatie hiervan in Rotterdam. Met succes! Een raadsmeerderheid stemde voor!

De jeugdwerkloosheid in Rotterdam groeit en is zelfs het hoogst in vergelijking met andere steden in het land. NIDA vindt dat de gemeente nog te weinig doet! Om het aantal jongeren zonder baan zo snel mogelijk naar beneden te krijgen, hebben wij ons laten inspireren door een initiatief uit Den Haag: een wijktraineeprogramma. Dit programma is erop gericht jongeren uit aandachtswijken werkervaring te laten opdoen in hun eigen wijk. De jongeren die hiervoor in aanmerking komen hebben een HBO of WO opleiding afgerond, maar ondervinden ondanks dat moeilijkheden in hun aansluiting met de arbeidsmarkt. Het wijktraineeprogramma biedt hen de kans om minimaal een jaar aan de slag te gaan bij een maatschappelijke organisatie in de wijk. Tegelijkertijd worden zij één dag in de week getraind zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Voorbeeldfunctie
Voor de totstandkoming van dit traineeprogramma gaat de gemeente een samenwerking aan met maatschappelijke- en semipublieke organisaties in de wijken. Dit versterkt de verbinding met de stad en zorgt ervoor dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult in de aanpak van jeugdwerkloosheid. Het programma draagt verder bij aan het verkleinen van de kloof tussen (pas afgestudeerde) jongeren en de arbeidsmarkt. Dit zorgt tegelijkertijd voor de nodige verjonging van het ambtelijk apparaat. Tot slot krijgen jongeren de passende erkenning en beloning voor hun studie-investering en kunnen ze als rolmodel fungeren in de wijk.

Lees hier het artikel dat het Algemeen Dagblad over dit NIDA-voorstel schreef.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief