Verslag begrotingsbehandeling 2017

Schermafbeelding 2016-07-18 om 17.55.59

Vrijdag 11 november 2016, Rotterdam | Wat zou jij doen met 3,5 miljard voor de stad? Nou, NIDA weet het wel. Maar helaas hebben we het niet alleen voor het zeggen. Sterker nog: de taart is eigenlijk voor de bespreking van de begroting 2017 al door de coalitiepartijen verdeeld. Miljoenen meer voor armoedebestrijding, diversiteit, duurzaamheid, familie, talentontwikkeling zit er daarom helaas niet in. Desalniettemin kijkt NIDA terug op een geslaagde begrotingsbehandeling 2017. Zes van de tien verbetervoorstellen van NIDA zijn aangenomen, met een gunstig vooruitzicht op een zevende. Da’s niet niks. Zeker niet met twee zetels vanuit de oppositie.

Jong en oud rollen samen

Eerder deze week schreef de Telegraaf al over het voorstel ‘Jong en oud rollen samen’. Een voorstel over elektrische fietsen en verbinding tussen jong en oud. Gelukt.

Wijktraineeprogramma: voorbeeldrol in aanpak jeugdwerkloosheid

Het Algemeen Dagblad schreef over NIDA’s voorstel voor een wijktraineeprogramma in Rotterdam. Een co-creatie tussen de gemeente en maatschappelijke/semi-publieke organisaties van waaruit jongeren met een HBO-WO opleiding uit aandachtswijken aan de slag gaan in hun eigen wijk en daarbij één dag in de week worden getraind op persoonlijk en professioneel vlak. Het programma draagt onder meer bij aan het bestrijden van jeugdwerkloosheid, waarin de gemeente op deze manier een voorbeeldrol vervuld. Ook draagt het bij aan de verbinding tussen gemeente, semipublieke organisaties en de wijken. Plus het stimuleert de nodige verjonging van het ambtelijk apparaat. Het voorstel is met een raadsmeerderheid aangenomen.

Oppositie vooraf betrekken in begrotingsverdeling

Eerder schreef het Algemeen Dagblad over onze Positie éMotie. Gesteund door de voltallige oppositie doet NIDA het verzoek om ook de oppositiepartijen al vooraf te betrekken in de totstandkoming van de begroting. Ook dit voorstel is met een raadsmeerderheid aangenomen.

Windbomen

Windenergie opwekken in de stad is met al die bebouwing zo makkelijk nog niet. Windbomen bieden uitkomst. NIDA pleit samen met GroenLinks voor windbomen in Rotterdam. Met succes. Een raadsmeerderheid steunt het voorstel. Zie de video.

Regie op armoedebestrijding

Het stadsbestuur doet helaas te weinig tegen armoedebestrijding. Maar de initiatieven in de stad die iets aan armoedebestrijding doen, dienen wel overzichtelijk en toegankelijk te zijn. Vandaar ons voorstel samen met SP voor betere regie op armoedebestrijding. Gesteund door de wethouder en een raadsmeerderheid.

Verbetering van marktfaciliteiten

Natte drup in je nek, geen toegankelijk toilet, te weinig plek voor afval. Marktkooplui laten NIDA weten dat de marktfaciliteiten voor veel verbetering vatbaar zijn. Op verzoek van NIDA gaat de wethouder hier onderzoek naar doen voor verbetering.

Lichtverbinding

NIDA pleit voor kunstzinnige lichtverbindingen tussen winkel- en horecagebieden en –straten om bezoekersstromen beter te begeleiden. De wethouder zegt enthousiast toe een oriëntatie op de lichtverbinding mee te zullen nemen in de lichtplannen voor de stad. Hoewel een krappe raadsmeerderheid uiteindelijk tegen het voorstel stemt, is NIDA hoopvol hier samen met de wethouder mee aan de slag te gaan. Zie deze foto’s ter illustratie.

schermafbeelding-2016-11-11-om-04-12-48

Daarnaast tekent NIDA mee met zo’n 40 verbetervoorstellen van collega-partijen in de raad. Diverse voorstellen zijn aangenomen. Van warme lunches op school van de SP tot extra geld in het a.s. Cultuurplan met D66 voor kleinere innovatieve culturele instellingen die zich richten op jong en divers publiek.

Ondanks politiek inhoudelijke bezwaren op de begroting, en niet zo’n beetje ook, stemt NIDA toch voor de Begroting 2017. Waarom? Nourdin licht het toe in zijn stemverklaring.

Hoe de besluitvorming over de begroting werkt, lees je hier:

In het voorjaar stelt de gemeenteraad de kaders/grote lijnen voor de begroting vast. Deze wordt door het college in de begroting in meer details uitgewerkt om hierover in het najaar (november) te besluiten. De begrotingsbehandeling is opgedeeld in drie delen. De raad trapte op donderdag 27 oktober jl. af met de algemene beschouwingen. De partijen geven hier in grote lijnen hun reactie op het begrotingsvoorstel van het college van Burgemeester en Wethouders (Leefbaar, D66 en CDA). Je leest hier een eerder verslag hiervan. In de week daarop is in de commissievergaderingen dieper ingegaan op de in totaal 140 (jawel) verbetervoorstellen van alle politieke partijen. In het slotdebat op donderdag 10 november 2016 hebben alle wethouders in de raad gereageerd op alle verbetervoorstellen. Vervolgens hebben alle partijen tot 5:00 uur (jawel, een vergadering van in totaal 19 uur) in de ochtend over alle voorstellen gestemd.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief