Willen jullie meer of minder discriminatie?

Diversiteit

“Minder discriminatie in Rotterdam vraagt om meer omarming van diversiteit. De vraag die wij voorleggen aan het college van B&W is dan ook: Willen jullie meer of minder discriminatie?” Aldus Nourdin El Ouali van NIDA Rotterdam. Met schriftelijke vragen roepen de Rotterdamse gemeenteraadsfracties NIDA, PvdA, GroenLinks, SP en PvdD het stadsbestuur vandaag op tot meer inclusie van diversiteit.

Omnibusenquête: 22% van de Rotterdammers ervaart discriminatie

De politieke partijen doen de oproep naar aanleiding van recente resultaten uit de jaarlijkse Omnibusenquête van de Gemeente Rotterdam waaruit blijkt dat 22 procent van de Rotterdammers zich vorig jaar gediscrimineerd voelde. Een stijging ten opzichte van het jaar ervoor toen 14 procent aangaf discriminatie te ervaren. De meeste discriminatie vindt plaats op basis van huidskleur en nationaliteit, gevolgd door godsdienst en levensbeschouwing. Opmerkelijk hierbij is dat zo’n 30 procent zich op grond van hun godsdienst of levensovertuiging gediscrimineerd voelt. Een verdubbeling in vergelijking met het jaar ervoor.

Rotterdams stadsbestuur zet onvoldoende in op diversiteit

“Rotterdam behoort tot de meest diverse steden van de wereld. Dit vraagt om visie en inzet van alle Rotterdammers en niet in de laatste plaats van ons stadsbestuur. Meer investering in inclusie vanuit het stadsbestuur is nodig,” zo stellen de partijen in hun schriftelijke vragen Willen jullie meer of minder discriminatie? De partijen vragen het college welke duiding en consequenties zij verbindt aan van de zorgwekkende stijging van discriminatiecijfers in de stad. Daarbij vragen de partijen een overzicht van acties, projecten en maatregelen om intercultureel en –levensbeschouwelijk begrip, ontmoeting en samenwerking in Rotterdam te stimuleren.

Lees de artikelen hierover in het AD Rotterdams Dagblad van 5 augustus 2015:

Schermafbeelding 2015-08-05 om 11.42.36

Meld je aan voor onze nieuwsbrief