NIDA staat voor de stem van een nieuwe generatie met superdivers DNA en islamitische inspiratie. NIDA groeit al zeven jaar op eigen kracht. Lokaal is NIDA hard bezig om Nederland socialer, spiritueler, duurzamer, creatiever en inclusiever te maken. Wil jij dit in heel Nederland? Stel jezelf dan kandidaat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 voor NIDA!

Minimale randvoorwaarden voor kandidaat Tweede Kamerleden:

 • Je bent (of wordt nu) lid van NIDA;
 • Je bent in het bezit van de Nederlandse nationaliteit;
 • Je bent 18 jaar of ouder.

Als kandidaat-Tweede Kamerlid onderschrijf je de visie van NIDA:

Voor een geloofwaardige politiek en samenleving, zorgzaam voor het leven van mens en natuur, eerlijke welvaart van arm tot rijk, kansrijk voor ieders talent en toekomst, en de inclusie van jou, mij, zij tot wij: één wereld in één land als één familie.

Als kandidaat-Tweede Kamerlid voor NIDA heb jij het volgende profiel:

 • je onderschrijft de islamitische inspiratie van NIDA;
 • je hebt de passie om de samenleving socialer, spiritueler, duurzamer, creatiever en inclusiever te maken;
 • je bent maatschappelijk betrokken;
 • je overziet de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • je beschikt over een zekere mate van openheid en inlevingsvermogen/gevoel voor politieke verhoudingen;
 • je kan debatteren en netwerken opbouwen en onderhouden;
 • je bent (zelf-)kritisch, constructief en optimistisch;
 • je bent een teamspeler die bereid is samen te werken;
 • je bent integer en ethisch in je handelen en kan hierop reflecteren.

Daarnaast verwachten wij van kandidaten dat:

 • je bereid bent om in aanloop naar de verkiezingen (vanaf januari) een actieve bijdrage te leveren aan de campagne van NIDA;
 • je een netwerk hebt en bereid bent dit in te zetten voor de campagne.

Wil je politiek leider worden? Dan verwachten wij de volgende aanvullingen op het profiel:

 • je hebt een visie op de verkiezingscampagne;
 • je hebt leiderschapskwaliteiten: hij/zij kan de gehele kandidatenlijst motiveren, inspireren en aansporen om een goede campagne neer te zetten;
 • je stelt visie en het partijbelang voorop;
 • je weet goed om te gaan met media en zorgt voor een goede profilering van de partij;
 • je hebt het vermogen om te delegeren, maar ook anderen in de partij een podium te geven;
 • je hebt een goede verstandhouding met het partijbestuur: de lijsttrekker is de belangrijkste schakel tussen de volksvertegenwoordigers en het partijbestuur.

NIDA hecht waarde aan een divers samengestelde kandidatenlijst, in al haar pluriformiteit, en nodigt iedereen uit om te solliciteren.

Interesse gewekt? Solliciteer!

Stuur een motivatiebrief of –video en CV uiterlijk zondag 15 november 2020 naar kandidaten@nida.nl. Vermeld bij je sollicitatie of je je kandidaat stelt voor de lijst, het lijsttrekkerschap of als lijstduwer. Heb je nog vragen of wil je aanvullende informatie? Dan kun je ook mailen naar dit adres.